1

Njoftim për vazhdimin e afatit për aplikim për ekspert të jashtëm për anëtar të Komisionit të Pranimit  për Kategorinë e Lartë Drejtuese (Alb/Srb)

Ruaj
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Njoftim për vazhdimin e afatit për aplikim për ekspert të jashtëm për anëtar të Komisionit të Pranimit  për Kategorinë e Lartë Drejtuese

Vazhdohet afati për aplikim për ekspert të jashtëm për anëtar të Komisionit të Pranimit  për Kategorinë   e Lartë Drejtuese, duke filluar nga data 6 korrik deri 12 korrik 2024. Kërkesat e dërguara pas kalimit të afatit për aplikim dhe ato të pa kompletuara,  nuk do të shqyrtohen.

Përmbajtja e konkursit mbetet e njëjtë me konkursin e shpallur me datën  25 qershor 2024, në ueb faqen e KQZ-së.

Kërkesat e dërguara pas kalimit të afatit për aplikim dhe ato të pa kompletuara, nuk do të shqyrtohen.

Për informata shtesë, ju lutem kontaktoni  në numrin e telefonit 038 200 23 557, apo në e-mail adresën: zyra.personeli@kqz-ks.org

Obaveštenje o produženju roka za prijavu za eksternog stručnjaka za člana Komisije za prijem za kategoriju višeg rukovodioca

Produžuje se rok za prijavu za eksternog stručnjaka za člana Komisije za prijem za kategoriju višeg rukovodioca, počevši od 6 jula do 12 jula 2024.  Prijave poslate nakon roka za prijavu i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sadržaj konkursa ostaje isti kao i konkurs objavljen 25. juna 2024. godine na veb stranici CIK-a.

Prijave poslate nakon roka za prijavu i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na broj telefona 038 200 23 557, ili na e-mail adresu: zyra.personeli@kqz-ks.orgKategoria Administratë
Skadon 12/07/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet