1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Pozita: Kontabilist/e
Lokacioni: Prishtinë, zona Qendër
Fillimi i punës: Gusht 2024; Orari i plotë

Benefitet shtesë: Sigurim shëndetësor

Përshkrimi i Punës

IAS Consulting ofron shërbime të kontabilitetit, tatimeve, dhe këshilla afariste, e cila operon që nga viti 2008. Në portoflion tonë kemi një gamë të gjerë me klient të sektorëve dhe tipeve të ndryshme të bizneseve.

IAS Consulting ofron një ambient të punës të organizuar mirë, ku do të keni mundësinë që të realizoni ambiciet tuaja profesionale dhe t’i zhvilloni shkathtësitë tuaja. Ne ofrojmë vend të sigurtë dhe afatgjatë të punës, ambient të rehatshëm.

Jemi duke kërkuar një kandidat/e me formim të fortë dhe njohuri në kontabilitet dhe me ligjet e aplikueshme tatimore. Kandidati do të jetë përgjegjës për të ofruar mbështetje për detyrat e përditshme të kontabilitetit dhe tatimeve për klientët. Ju do të jeni pjesë e një ekipi profesionistësh që punojnë për të ruajtur etiken profesionale dhe transparencën për të dhënat e kompanisë.

Detyrat kryesore:

 • Të bëjë regjistrime të faturave hyrëse, dalëse, si dhe barazime bankare;
 • Të bëjë kalkuimin dhe deklarimin e pagave dhe tatimeve tjera relevante;
 • Të sigurohet që procedurat kontabël janë zbatuar për të siguruar një prezantim të saktë dhe me kohë të raporteve financiare mujore, tremujore dhe vjetore;
 • Përfaqësimi i bizneseve në Administratën Tatimore të Kosovës;
 • Në kohë të koordinojë procedurat mbyllëse të fund vitit dhe të sigurojë që pasqyrat financiare të jenë të përgatitura brenda afatit kohor dhe janë në përputhje me SNK;
 • Zhvillon, mban dhe mbikëqyrë marrëdhënie të shkëlqyera pune dhe mirëkuptimi me bizneset;
 • Bënë vizita të shpeshta dhe sistematike për mbledhjen e të dhënave nëpër biznese;
 • Punë dhe detyra të tjera të përcaktuara nga mbikqyrësi;

Aftësitë / Kualifikimet / Përvoja:

 • Diplomë Universiteti në Kontabilitet, Banka dhe Financa, apo disiplina të tjera relevante;
 • Teknik i kontabilitetit i domosdoshëm, ShKCAK, IKAF, AAB;
 • Kontabilist i certifikuar është më se i dëshirueshëm, ShKCAK, IKAF, AAB;
 • Përvojë punë profesionale +2 vite; e dëshirueshme;
 • Aftësia për të krijuar dhe analizuar pasqyrat financiare;
 • Njohja e ndonjë programi të kontabilitetit, Quickbooks, Planet;  përparësi;
 • Aftësia për detyra të shumta dhe ballafaqim me punë stresuese;
 • Aftësi kompjuterike në MS/Excel është e domosdoshme;
 • Rrjedhshmëri në gjuhët lokale dhe të kuptuarit e gjuhës angleze;

Afati i aplikimit mbyllet me 15 Korrik, 2024

Procesi i Aplikimit: Për të aplikuar për pozicionin, ju lutemi aplikoni përmes butonit "Apliko këtu" Nëse aplikimi juaj përmbush kërkesat, mund të ftoheni për një intervistë për të diskutuar më tej për përshtatshmërinë tuaj për rolin.

Për intervistë do të kontaktohen vetëm kandidatët që i plotësojnë kriteret e cekura si më lartë.

Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 15/07/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet