1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

“Klan Arena” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, është qendër konventash për organizimin e eventeve dhe shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës:

Pozita:   Sigurim (2)

Vendi i punës:   Prishtinë,

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Përgjegjës për sigurimin e objekteve.
 • Bënë mbikqyrjen e hapsirave të jashtme dhe të brendshme.
 • Bënë mbikqyrjen e hyrjeve dhe levizjeve të personave dhe automjeteve.
 • Raporton sjelljet e dyshimta, incidentet dhe shkeljet e sigurisë.
 • Kujdeset për sigurinë dhe mirëqenien e personelit, vizitorëve dhe ambientit.
 • Përgjigjet në situata emergjente për të ofruar ndihmën e nevojshme.
 • Raporton tek përgjegjësit.

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Të ketë së paku shkollimin e mesëm,
 • Përvojë pune si Sigurim;
 • Të ketë Licencë valide për Sigurim (e preferueshme);
 • Aftësi të mira të komunikimit dhe raportimit;

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente:

 • Dëshminë e përgatitjes shkollore të mesme apo universitare;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (e preferueshme).

Aplikimi bëhet përmes butonit "Apliko Këtu" apo email-it (postës elektronike), në: hr@klanarena.com Kandidatët të cilët aplikojnë në formë elektronike (e-mail), në subjekt duhet të specifikojnë Pozitën.

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 15.07.2024, Ora 16:00h.

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet