1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

K O N K U R S

GJIMNAZI CAMBRIDGE - PEJË, i licencuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë me numër licence 4452/02-1, bazuar në Ligjin Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar, Ligji i punes dhe Statutin e Shkollës, shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, si vijon:

 

 • Mësimdhënës/e për lëndën e Psikologjisë…………….(1)

 

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME

 • Fakulteti përkatës;  
 • Trajnime dhe certifikime sipas standardeve;
 • Njohuri adekuate kompjuterike;
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi;
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës;
 • Aftësi për të punuar nën presion.

MËNYRA E APLIKIMIT

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet përmes e-mailit ose kopjet fizike në shkollë, si vijon:

 • CV-në;
 • Diplomën universitare;
 • Trajnime dhe certifikime;
 • Dokument identifikimi;
 • Dokumente tjera përcjellëse.

SHËNIM:
Aplikimet kanë filluar dhe konkursi mbetet i hapur deri më datë 15.07.2024

info@gjimnazicambridge.com
www.gjimnazicambridge.com

+383 44 138 366 | +383 49 554 500
Rr. “Muharrem Mitrovica”, pn, 30000 Pejë

Kategoria Edukim, Shkencë & Hulumtim
Skadon 15/07/24 (1 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Pejë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet