1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Teknik I Instalimit: 

Besa Security aktualisht po kërkon teknik instalimi me përvojë dhe të orientuar drejt detajeve për t'iu bashkuar ekipit teknik. Tekniku i instalimit do të jetë përgjegjës për instalimin, mirëmbajtjen dhe zgjidhjen e problemeve të sistemeve dhe pajisjeve të sigurisë.

Kandidati ideal duhet të ketë ekspertizë teknike, aftësi të forta për zgjidhjen e problemeve dhe një përkushtim për të siguruar nivelin më të lartë të kënaqësisë së klientit.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Instalon dhe konfiguron sistemet e sigurisë, duke përfshirë alarmet, kamerat, sistemet e akses kontrollit dhe pajisje të tjera të ngjashme.
 • Kryen vlerësime në vend për të përcaktuar mënyrën më efektive të instalimit.
 • Bashkëpunon me klientët për të kuptuar nevojat e tyre të sigurisë dhe për të ofruar udhëzime mbi funksionalitetin e sistemit.
 • Kryen mirëmbajtje dhe inspektime rutinë të sistemeve të instaluara të sigurisë për të siguruar performancë optimale.
 • Zgjidh problemet dhe zgjidh çështjet teknike menjëherë dhe me efikasitet.
 • Përcjell trendet e industrisë dhe teknologjitë në zhvillim në instalimet e sistemeve të sigurisë.
 • Ofron trajnime ad -hoc për klientët në përdorimin dhe mirëmbajtjen e duhur të sistemeve të sigurisë.
 • Plotëson dhe mirëmban dokumentacionin e rregullt për realizimn e punëve.

Kriteret për punësim:

 • Diplomë e shkollës së mesme ose certificate ekuivalente; çertifikatat teknike dhe                               referenca të ngjashme japin përparësi.
 • Përvojë e dëshmuar si Teknik Instalimi, mundësisht në industrinë e sigurisë.
 • Aftësi të forta teknike dhe të zgjidhjes së problemeve.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe shërbimi ndaj klientit.
 • Njohja me komponentë dhe konfigurime të ndryshme të sistemit të sigurisë.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e një ekipi.
 • Patentë shoferi e obligueshme.

Aplikimi mund të bëhet deri me datë 20.07.2024, ora 16:00.

Nëpërmjet dërgimit të CV-së ne email hr@besasecurity.com, si dhe fizikisht në zyret tona.

                                                   Telefoni kontaktues: 049/964/624

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet