1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

KONKURS

Ndërmarrja Importuese dhe Shpërndarëse “Kosmonte Foods Sh.p.k.”, me seli në: Rr. e Antenës, Harilaq, Fushë Kosovë, Tel: +383 (0) 38/733- 377 shpall konkurs për poziten:

Pozita: Liferues i mallrave (Kategoria C1) - Prizren

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Bën pranimin e mallit nga depoisti sipas faturave të mallit; 
 • Liferon mallin nëpër pika shitëse në relacionin e caktuar sipas porosive;
 •  Mban përgjegjësi për mallin e ngarkuar bazuar në fatura dhe mallin që dorëzon te klienti;
 • Bën barazimin në baza ditore bazuar në fletëngarkesa, fatura dhe deponime;
 • Zbaton me përpikmëri rregullat e komunikacionit dhe mbanë përgjegjësi për mos zbatimin e tyre.

Kualifikimet e kërkuara

 • Shkollimin e mesem;
 • Patent shofer Kategori min. C1;
 • Aftësi të mira të menaxhimit të kohës, planifikimit dhe organizimit të punës;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Preferohet përvoja e punes si Shofer apo Liferues ,
 • Preferohet të jetë banor në regjionin e Prizrenit.

Kandidatët e interesuar që plotësojnë kushtet sipas pozitës, të aplikojnë duke dërguar CV-të e tyre në posten elektronike: apliko@kosmontefoods.com

Në subjekt duhet të shënohet Pozita për të cilën aplikoni. 

Kandidatët të cilët plotësojnë kushtet e kërkuara për tu bërë antarë ekipi, do të kontaktohen për intervsitë. 

Konkursi mbetet i hapur nga data 10/06/2024 deri me 23/06/2024.

Për më tepër informacione rreth Ndërmarrjes Kosmonte Foods, mund të kërkoni në website-in: www.kosmontefoods.com 

 

Kategoria Transport, Logjistikë
Skadon 23/06/24 (3 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prizren
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet