1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

 FTESE PER OFERTE 

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë është organizatë joqeveritare e  përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar.  

SOS Fshatrat e Fëmijëve duke përfshirë të gjithë projektet në kuadër të organizatës,  fton kompanitë e specializuara dhe të interesuara për:  

Furnizim me: 

  • Material shpenzues për Zyre 

Të interesuarit mund të marin listën e specifikimit cdo ditë pune në email adresën:  procurement1@soskosova.org deri me datën: 08.07.2024 

Dokumentet e nevojshme: 

  • Çertifikata e regjistrimit të Biznesit/ NUI,  
  • Çmimet duhen të kuotohen në euro pa TVSH 

Kompania duhet t’i ketë të gjitha pajisjet dhe logjistikën për ofrimin e artikujve deri në  lokacionin tonë  

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë 60 ditë nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë  

Me rastin e nënshkrimit të kontratës ofertuesi i përzgjedhur duhet të dorëzojë  Vërtetimin Tatimor 

Kriteret e përzgjedhjes së ofertës: 

  1. Plotësimi i specifikacionit sipas kërkesës 
  2. Pas plotësimit të specifikacionit; çmimi më i lirë 

Ofertat duhen të jenë (1 në origjinale + 1 kopje) në pliko të mbyllur, të specifikuara  për: “Material shpenzues për Zyre” dhe të dorëzohen në SOS-Fshatrat e  Fëmijëve Rr. 1 Tetori p.n. Velani cdo ditë pune nga ora 09:00-15:00 deri me:  09.07.2024 

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet