1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të skemës organizative në fuqi dhe nevojës për plotësimin e vendit/eve të lirë/a të punës në Departamenti i trezorit më datë 04-06-2024 shpall konkurs pune:

Arkëtar/e

Departamenti i trezorit • Skenderaj ,Mitrovicë

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

 

 • Ofron shërbim pozitiv ndaj konsumatorëve duke u kujdesur për kërkesat e tyre;
 • Zgjidh problemet e klientëve dhe i informon ata për çdo paqartësie që mund të kenë;
 • Regjistron dhe realizon pagesat e energjisë elektrike dhe shërbimeve tjera të cilat faturohen në emër të konsumatorëve;
 • Kryen pagesat me para të gatshme apo përmes instrumenteve tjera bankare;
 • Kontrollon dhe barazon mjetet e mbledhura me vlerat e regjistruara në modulin e shfrytëzuar për arkëtim;
 • Mban evidenca të sakta të qarkullimit të realizuar ditor;
 • Mirëmban operacionet e arkës sipas politikave dhe procedurave dhe raporton për ndryshimet e nevojshme;
 • Kujdeset për një mjedis pune të sigurt dhe të pastër duke respektuar procedurat dhe rregulloret e kompanisë;
 • Asiston në përpilimin dhe implementimin e raporteve të Thesarit;
 • Kontribuon dhe mbështet ekipin në arritjen e rezultateve të përcaktuara;
 • Kujdeset të ruaj dhe arkivoj çdo dëftesë pagese të nënshkruar nga dyjat palët;
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesës së Udhëheqësit.

Kërkesat dhe kualifikimet

 

 • Shkollë e mesme, Ekonomike, drejtimi: Financa ose Kontabilitet;
 • Minimum 1 vit eksperiencë pune në pozitën e njëjtë;
 • Njohuri të gjuhës Angleze janë të preferuara;
 • Njohuri të avancuara të MS Office dhe programeve tjera që mund të nevojiten gjatë punës;
 • Të jetë person bashkëpunues dhe i hapur për punë ekipore;
 • Të ketë aftësi analitike, hulumtuese dhe person i vëmendshëm ndaj detajeve.

Dokumentet e kërkuara

Dokumentet e mëposhtme duhet të dorëzohen në një file të vetëm PDF:

 • CV
 • Diplomën e kualifikimit
 • Dëshmi nga përvojë e punës/Trusti
 • Certifikata/Vërtetimi që nuk jeni nën hetime nga Gjykata
 • Certifikata të trajnimeve të ndjekura

KESCO ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët pa dallim. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit nuk pranohen dhe aplikimet e pakompletuara do të refuzohen. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret dhe janë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

 

Kategoria Retail dhe Distribuim
Skadon 11/06/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet