1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë kërkon të punësojë Mirëmbajtës/e për zyrat e SOS Fshatrave të Fëmijëve

Angazhim me orar të caktuar (20 orë në javë)

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

Mbanë përgjegjësi për pastrimin dhe mirëmbajtjen e zyrave, kuzhinave, toaleteve dhe sallës së takimeve.

  • Pastrimi i zyrave, kuzhinës dhe toaleteve të zyrës;
  • Mirëmbajtja e mjeteve të punës/për pastrim;
  • Pastrimi i hapësirës së jashtme para zyrës;
  • Pastrimi gjeneral i zyreve një here në javë
  • Raportimi i rregullt, verbalisht dhe në formë të shkruar, mbi realizimin e detyrave të dhëna dhe mbi çdo situatë të re apo ndryshime eventuale;

PROFILI

  • Edukimi:  Niveli i mesëm i edukimit
  • Përvoja e punës është përparësi
  • Shkathësi organizative

ORARI I PUNËS

  • 20 orë në javë

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë punonjësit & aplikantët e kualifikuar pavarësisht nga mosha, raca, gjinia, origjina, përkatësia apo statusi martesor.

Ne i përmbahemi të gjitha ligjeve vendore që rregullojnë çështjen e diskriminimit në punë. SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë zbaton rregullore të brendshme që theksin kryesor e kanë mbrojtjen, siç është Rregullorja për Mbrojtjen e Fëmijëve, politikën për PSHEA (mbrojtja nga ngacmimi, shfrytëzimi dhe abuzimi seksual), Kodin e Mirësjelljes, ndër të tjera, dhe pret nga punonjësit t'i respektojnë dhe kërkojnë nga ta të nënshkruajnë një deklaratë me anë të të cilës konfirmojnë respektimin e të gjitha politikave për mbrojtje të SOS Fshatrave të Fëmijëve. Nënshkrimi i kësaj deklarate bëhet në të njëjtën kohë kur nënshkruhet kontrata, shoqëruar me një orientim lidhur me proceset e brendshme të politikave të aplikueshme.

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, duke qenë organizatë e përkushtuar në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, zbaton procedura strikte të rekrutimit duke përfshirë verifikimin e të kaluarës kriminale. Kandidatët e suksesshëm, ne raundin e tretë të procedurës së rekrutimit, duhet të sjellin vërtetimin nga gjykata dhe vërtetimin nga policia që nuk janë nën hetime dhe nuk kanë të kaluar kriminale. Verifikimet tjera përfshijnë kontrollimin e referencave nga punëdhënës paraprak të kandidatëve potencial. Për këtë arsye, ju lutem i cekni qartë kontaktet e punëdhënësve paraprak, siç kërkohet në formën e aplikacionit.

Afati i fundit për aplikim është 7 qershor 2024.

Dokumentacioni i nevojshëm: 

Formulari i aplikimit / Aplikacioni i SOS Fshatrave te Fëmijëve Kosovë (kliko këtu ‘Aplikacioni”
Kopje të diplomave, certifikatave dhe referenca nga punëdhënësit paraprak; 
Dokumentet për aplikim dërgohen në email adresen hr.recruitment@soskosova.org apo fizikisht ne SOS Fshatrat e Femijeve Kosove, Velani, Prishtinë. 
Vetëm kandidatët e listës së ngushtë ftohen në intervistë. Dokumentacioni i pakompletuar nuk do të shqyrtohet.
Për informata shtesë, ju lutem kontaktoni: hr.recruitment@soskosova.org apo  + 383 38 516 977

Kategoria Punë të Përgjithshme
Skadon 07/06/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet