1

Ftesë për Propozime - Vlerësim të Jashtëm për Programin e Fuqizimit të Familjes (Fushë Kosovë)

Ruaj
SOS Fshatrat e Fëmijëve
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

FTESE PER PROPOZIME

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar. 

SOS Fshatrat e Fëmijëve fton kompanitë e specializuara për:

Vlerësim të Jashtëm për Programin e Fuqizimit të Familjes- Fushë Kosovë

Vlerësimi duhet të kryhet gjatë muajve Qershor- Korrik 2024

Termat e referencës mund të shkarkohen këtu:  Shkarko 

Ofertuesit e interesuar janë të mirëpritur të dërgojnë  propozimin e tyre për vlerësimin e jashtëm të FSP Fushë Kosovë, në mënyrë elektronike në formatin PDF  në email adresën: procurement1@soskosova.org deri me datën: 29.05.2024

                         REQUEST FOR PROPOSAL                                     

SOS Children’s Villages Foundation is a NGO that supports children without parental care and children in risk of losing parental care, regardless of their ethnicity, nationality or religion.

SOS Children’s Villages Kosovo is planning to engage a:

Company for External Evaluation for FSP Fushë Kosova

The evaluation must be carried out during June- July 2024

T.O.R can be downloaded here: Download 

The bidders are welcome to submit their proposal for the external evaluation of FSP Fushë Kosova, electronically in PDF format and send to procurement1@soskosova.org until the date: 29.05.2024

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet