1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar.

SOS Fshatrat e Fëmijëve fton ofertuesit e kualifikuar që të ofertojnë për furnizim me pajisje të IT : 6 Laptop, 1 fotokopje me ngjyra, 1 printer bardh e zi all in one, 1 printer me ngjyra sipas specifikacionit në vijim:

LOT 1

(6 Copë Laptop 15.6’’)

LOT 2

(1Copë Fotokopje me ngjyra)

LOT 3

(1 Copë Black and White All-IN-ONE)

HP Printer MFP LaserJet PRO M428dw ose Kategori dhe Brande të ngjashme me të FUNCTIONS - Print, Copy, Scan, Email

ADF MUST

512MB RAM

LOT 4

(1 Copë Printer Color LaserJet All-IN-ONE)

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw ose kategori dhe brande të ngjashme me të FUNCTIONS - Print, Copy, Scan, Email

ADF MUST

512MB RAM

Ofertuesi së bashku me ofertën duhet të dorëzojë:

  • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit/ NUI
  • Çmimet duhen të kuotohen në euro pa tvsh
  • Oferta duhet të jetë e nënshkruar dhe e vulosur/ ose me logo zyrtare
  • Oferta duhet të jetë e specifikuar me cmime të ndara sipas pajisjeve

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë (30 ditë) nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë

Kriteret e përzgjedhjes së ofertës janë si vijon:

  1. Plotësimi i specifikacionit të kërkuar
  2. Pas plotësimit të specifikacionit; Çmimi më i lirë

Ju mund të ofertoni për një LOT ose për të gjithë LOTET njëherësh

Ofertuesit e interesuar mund të dërgojnë dokumentet dhe ofertën deri me datë: 30.05.2024

në email adresën: procurement1@soskosova.org

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet