SOS Fshatrat e Fëmijëve

Ftesë për Ofertë

	 	 

FTESE PER OFERTE

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë fton ofertuesit e kualifikuar që të ofertojnë për (Trajnime për ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin profesional të punonjësve, si dhe ngritjen e cilësisë së punës për ofrimin e shërbimeve)

Me këtë rast ju bejme Ftese per Oferte në përputhje me specifikacionet ne vijim:

Trajnimet do të mbahen përgjatë vitit 2019. Janë planifikuar 10 trajnime për dy grupe të ndryshme të stafit. Numri i pjesëmarrësve në secilin trajnim do të jetë përafërsisht nga 20-30 persona.Trajnimet janë paraparë të mbahen ne muajt dhe temat e caktuara si vijon:

Në muajin Shtator:

 • Të Menduarit Strategjik dhe Inovativ përgjatë planifikimeve strategjike në fushën sociale – Modul një ditor për një grup
 • Teknikat e stimulimit bazë për fëmijët 0-3 vjeç – Modul një ditor për dy grupe
 • Planifikimi, Organizimi dhe Monitorimi I punës– Modul një ditor për një grup

Trajnimet duhet të mbahen në periudhën kohore prej 9 deri më 30 shtator 2019

Në muajin Tetor:

 • Puna me të rinjët me sjellje asocial dhe devijuese – Modul një ditor për dy grupe
 • Edukimi shëndetësor dhe seksual për fëmijë dhe të rinjë – Modul një ditor për 2 grupe
 • Qasja dhe puna me prindër abuzues dhe të abuzuar – Modul 1 ditor për 2 grupe

Trajnimet duhet të mbahen në periudhën kohore prej 1 deri më 31 tetor 2019

Në muajin Nentor:

 • Ngritja e shkathtësive udhëheqëse për udhëheqësit e njësive – Modul një ditor për një grup
 • Të folurit publik/Komunikim me palët e jashtme – Modul një ditor për një grup
 • Shkathësi të të shkruarit – shkrim akademik, shkrim të raporteve, shkrim të tregimeve (story telling) – Modul një ditor për një grup
 • Teknika të motivimit në familje me sfida të ndryshme (financiare, psiko-sociale, edukative) – Modul 1 ditor për 2 grupe

Trajnimet duhet të mbahen në periudhën kohore prej 4 deri më 29 nëntor 2019

Ofertuesit mund të ofertojnë si persona fizik ose si Kompani

Ofertuesit se bashku me oferten duhet te dorezojne:

Për persona fizik:

 • Kopja e letërnjoftimit - ID
 • Dëshmi mbi përvojën në ofrimin e trajnimeve në fushat e kërkuara
 • CV e trajnerit
 • Së paku 2 referenca të trajnereve
 • Agjenda dhe modulet pwr temën e trajnimit (për secilin trajnim)
 • Oferta financiare për secilin modul trajnimi/për një ditë të trajnimit
 • Çmimet të kuotohen në euro bruto për 1 dite trajnimi

Për kompani:

 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit
 • Dëshmi mbi përvojën në ofrimin e trajnimeve në fushat e kërkuara
 • CV i/e trajnerit/trajnerëve
 • Së paku 2 referenca të trajnereve
 • Agjenda dhe modulet për temën e trajnimit (për secilin trajnim)
 • Oferta financiare për secilin modul trajnimi/për një ditë të trajnimit
 • Çmimet të kuotohen në euro pa TVSH, për 1 dite trajnimi

Kriteret e përzgjedhjes së ofertës më të mirë jane si vijon:

 1. Oferta komplete (sipas dokumentacionit të kërkuar më lartë)
 2. Shqyrtimi permbajtesor i agjendes dhe moduleve per secilen teme te trajnimit
 3. Pas plotesimit te kritereve me larte,oferta me e volitshme financiare,

Kompanitë/Individët e interesuar duhet t’i dorezojne dokumentet dhe  oferten në email adresën Procurement1@soskosova.org. Ofertat duhen  të dorëzohen deri me datën 28.08.2019,   Ofertat e pakompletuara dhe te dorezuara me vonese nuk do te shqyrtohen.

Për ndonjë paqartësi  mund të kontaktoni në e-mail:  procurement1@soskosova.org

TAGS: SOS Fshatrat e Femijeve, PrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 732
Kategoria Të tjera
Skadon 5 ditë
Orari
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC