1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

ARTMOTION” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpallë:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës:

Pozita: Operator/e në Qendrën e Kujdesit për klientë - “Call Center”.

Vendi i punës: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Përgjigjet në thirrjet e klientëve të cilëve ju ndihmon nëzgjidhjen e problemeve bazike me shërbimet Internet dhe “DTV”, duke u bazuar në udhëzuesit e kompanisë për secilin problem;
 • Informon klientët në lidhje me shërbimet të cilat i ofron “Artmotion”;
 • Regjistron çdo thirrje telefonike si tiketënë “ticketing system”, duke bërë hapjen e rastit me të dhënat e domosdoshme dhe e delegon në raste të veçanta nëpër departamentet tjera si dhe e përcjellë rastin deri në mbyllje të tiketës me zgjidhjen e caktuar;
 • Te jetëi gatshëm të punojë nën presionin e telefonatave dhe të jetë fleksibil në ndërrimet e orarit;
 • Të bëjë konfigurimet e pajisjeve bazike (modem dhe CPE).
 • Ofron ndihmë dhe këshilla te klienti duke përdorur CRM dhe njohurit për produktin dhe paisjet;
 • I raporton Menaxherit të Qendrës së Kujdesit ndaj Klientëve, varësisht se si kërkohet;
 • Bashkëpunon ngushtë me kolegët në emër të ofrimit të shërbimit sa më të mirë te klientët dhe ndarjes së njohurive brenda departamentit.

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë Universiteti (e preferueshme) ose Diploma e shkollës së mesme,
 • Përvojë pune në Dep. e “Call Center” (e preferueshme);
 • Njohuri teknike (elementare) në telekomunikacion;
 • Aftësi të mira të prezantimit dhe komunikimit;
 • Aftësi të shkrimit të raporteve;
 • Njohuri të Gjuhës Angleze (e preferueshme);

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente:

 • CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore të mesme apo universitare;
 • Letër Motivuese;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
 • Certifikatat e trajnimeve eventuale;
 • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (e preferueshme).

Aplikimi bëhet përmes butonit Apliko Këtu ose email-it (postës elektronike), në: hr@artmotion.netKandidatët të cilët aplikojnë në formë elektronike (e-mail), në subjekt duhet të specifikojnë Pozitën. Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 29.05.2024, Ora 16:00h.

Kategoria Mbështetje e Konsumatorëve, Call Center
Skadon 29/05/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet