1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 
Hapet thirrja për Administrator/e në BONEVET Prishtina
BONEVET Prishtina ka hapur thirrjen për Administrator/e.
Nëse jeni person i moshës 18 deri në 29 vjeç ju mund të bëheni pjesë e aplikimit.
Aplikimi për këtë pozitë është i hapur edhe përmes platformës Superpuna.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Regjistrimi dhe Komunikimi:

 • Menaxhimi i procesit të regjistrimit të fëmijëve dhe të rriturve në klasa dhe trajnime, duke përfshirë përgatitjen e marrëveshjeve dhe listave të vijueshmërisë;
 • Përditësimi dhe mbajtja e regjistrave të saktë të të dhënave të pjesëmarrësve për të siguruar informacionin e nevojshëm për aktivitete dhe komunikim të suksesshëm;
 • Komunikimi i rregullt me prindërit dhe pjesëmarrësit e interesuar përmes emailit, telefonit dhe formave tjera të komunikimit, duke ofruar informacion të saktë dhe në kohë për kurset, oraret, ndryshimet e mundshme dhe informacione të tjera relevante.

Menaxhimi i Hapësirës dhe Logjistika:

 • Sigurimi që hapsira e zyrës dhe klasave të jetë e organizuar, e sigurt duke përfshirë organizimin e hapsirës për aktivitete të ndryshme dhe rregullimin sipas nevojës;
 • Blerja dhe menaxhimi i inventarit të pajisjeve të nevojshme për klasa dhe aktivitete, duke përfshirë menaxhimin e buxhetit për furnizimet dhe sigurimin që shpenzimet të jenë brenda buxhetit të caktuar;
 • Menaxhimi i orarit dhe targeteve vjetore për të siguruar që objektivat e organizatës të arrijnë dhe të koordinohen me orarin e klasave dhe eventeve

Menaxhimi i Dokumentacionit dhe Raportimi:

 • Menaxhimi i dokumenteve digjitale dhe të dhënave të nxënësve, duke garantuar ruajtjen e tyre në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale.
 • Analiza dhe raportimi i statistikave në baza ditore, javore, mujore dhe vjetore për të monitoruar dhe ndjekur përparimin dhe përfshirjen e pjesëmarrësve.

Shkathtësitë dhe Aftësitë:

 • Të ketë aftësi të mira të komunikimit në gjuhën shqipe (në të folur dhe në shkrim).
 • Të ketë njohuri të gjuhës angleze.
 • Të jetë i/e gatshëm/me të punojë me orar të pasdites nga ora (13:00 – 21:00).
 • Të ketë pasion për edukim.
 • Të jëtë i/e përpiktë dhe të respektojë proceset e punës.
 • Të ketë njohuri në përdorimin e programeve digjitale për menaxhimin e të dhënave.
Afati i fundit për aplikim është 19 Qershor, 2024, ora 23:59.

Kategoria Administratë
Skadon 19/06/24 (7 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet