1
PREMIUM

Mësimdhënës i Gjuhës Gjermane

Ruaj
Islamic Relief Kosova
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Islamic Relief është një organizatë bamirëse ndërkombëtare për ndihma dhe zhvillim e themeluar në vitin 1984 me selinë e saj në Birmingham, MB. Përveç reagimit ndaj fatkeqësive dhe emergjencave, Islamic Relief promovon zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social duke punuar me komunitetet lokale – pavarësisht nga raca, feja apo gjinia. Në Kosovë, Islamic Relief filloi aktivitetin e tij që nga viti 1999.

Islamic Relief Kosova aktualisht është në kërkim të 2 kandidatëve potencial për t'iu bashkuar Ekipit tonë të përkushtuar.

Pozita: Mësimdhënës i Gjuhës Gjermane

Vendi i punës:  Drenas

Orari i punës: I plotë

Numri i Ref.: IR/RKS/24 - 2024 

PËRSHKRIMI I PUNËS:

 • Ligjëron për nxënësit që do të ndjekin kurset në Qendrën e Trajnimeve të IRK
 • Mbajtja e vijueshmërisë të studentëve
 • Përgatitja e raporteve për personelin përgjegjës
 • Asistencën eventuale të çdo stafi tjetër, si dhe veprime të tjera të cilat do të gjenden në detaje në “Përshkrimin e vendit të punës”.

HIERARKIA E PUNËS:

 • Raporton te Koordinatorja e Projektit
 • Punon ngushtë me Koordinatoren e Projektit
 • Ndërlidh në të gjitha nivelet me stafin brenda organizatës.

*ÇFARË KËRKOHET NGA KANDIDATËT?*

KUALIFIKIMI

 • Bachelor ose student në vitin e fundit në një fushë që lidhet me pozicionin e punës
 • Përvojë pune si mësimdhënës (1-2 vjet – E preferueshme por jo obligative) 

AFTËSITË

 • Aftësi të shkëlqyera ndërveprimi
 • Aftësi të shkëlqyera organizative
 • Aftësi të dëshmuara për administrimin dhe menaxhimin e grupeve me studentë
 • Përvojë në ngritjen dhe mirëmbajtjen e informacionit të menaxhimit dhe sistemeve të rikthimit të të dhënave.
 • Përvojë në menaxhimin e ditarit dhe korrespondencës.
 • Aftësi të forta komunikimi me shkrim të nevojshme për të hartuar letra, raporte dhe dokumentacion tjetër.
 • Aftësi të forta komunikimi verbale dhe ndërpersonale.

NJOHURITË

 • Njohuri pune të paketës së Microsoft Office

SHKATHTËSITË

 • Aftësi për të demonstruar aftësi të mira ndërpersonale.
 • Aftësia për të mbledhur të dhëna dhe për të prodhuar raporte.
 • Të aftë për të planifikuar, për të dhënë përparësi dhe për t'u ofruar në afate të ngushta kohore.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë efektive me iniciativë dhe si pjesë e një ekipi, pa mbikëqyrje të ngushtë.
 • Aftësi për të komunikuar në mënyrë efektive verbalisht, ballë për ballë dhe përmes telefonit dhe me shkrim.
 • Të aftë për të punuar në mënyrë metodike me një vëmendje të mirë ndaj detajeve.
 • Në gjendje të demonstrojë një qasje të qëndrueshme ndaj të tjerëve me besim dhe integritet.

SPECIFIKAT E KANDIDATIT SI PERSONALITET

 • Është thelbësore që mbajtësi i postit të tregojë një mirëkuptim dhe simpati me vlerat dhe parimet islame, njohuri për jetimët, si dhe përkushtim ndaj Vizionit, Misionit dhe Vlerave Thelbësore të Ndihmës Islame.

BENEFITET:

 • Do të jeni pjesë e një prej OJQ-ve më të mëdha ndërkombëtare humanitare
 • Do ta gjeni veten në një ekip të përkushtuar me vizion humanitar
 • Do të keni orar fleksibil të punës
 • Do të kompensoheni mbi mesataren e tregut

SI TË APLIKONI?

Nëse jeni i talentuar, i besueshëm, i prirur për shërbime, elastik dhe një profesionist shumë i motivuar në kërkim të një karriere kuptimplote, me një përkushtim të fortë ndaj misionit të IRK-së dhe vlerave të sinqeritetit, përsosmërisë, dhembshurisë, drejtësisë sociale dhe kujdestarisë, ju lutemi aplikoni duke plotësuar formularin e aplikimit përmes këtij linku: https://forms.gle/vzBV2eBuErQH1mVG8.

Procedura e aplikimit

 • Aplikantët e interesuar që posedojnë specifikat personale të lartpërmendura mund të aplikojnë nga data 17.05.2024 deri më 24.05.2024, në orën 16:00.
 • Ju lutemi aplikoni para afatit, pasi çdo aplikim i vonuar do të refuzohet.
 • Dorëzimi i këtij aplikacioni nuk përfaqëson asnjë përgjegjësi për organizatën e asnjë lloji, dhe organizata ka të drejtë të vendosë standarde siç e sheh të përshtatshme për vendin e punës sipas informacionit të disponueshëm për të gjithë aplikantët dhe të përzgjedhë kandidatët që do të ndjekin një vend pune. intervistë nga radhët e aplikantëve në përputhje me ato standarde.

 

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet