1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

BËHU PJESË E EKIPIT TONË!

Jona Construction L.L.C hapë konkurs për vende të lira të punës. 

Lokacioni: Rr. ‘’Nekibe Kelmendi’’; Prishtine , Objekti VG Construction plus kati IV

Nëse jeni person kreativ, i motivuar, e mbi të gjitha i vëmendshëm ndaj detajeve, aplikoni për t’u bërë pjesë e ekipit tonë. Si rezultat i rritjes së kërkesës për shërbimet që ofron, Jona Construction L.L.C kërkon kandidat të motivuar që të aplikojnë për këto vende pune:

 • Arkitekt/e
 • Menaxher/e Administrative

Përgjegjësit dhe Detyrat për pozitën 1 :

 • Të ketë përgjegjshmëri të plotë profesionale dhe fleksibilitet në orar (Arritja e deadline);
 • Të bëj planifikimin dhe realizimin e projektit komfort rregullave dhe kërkesave të kompanisë;
 • Vizatimi i planeve detale të arkitekturës (Me detaje dhe plane të sakta);
 • Vizualizime për projekte

Kualifikimet:

 • Paraqitje profesionale;
 • Diplome Universitare Bachelor / Master në Arkitekturë;
 • Shkathtësi funksionale dhe teknike.
 • Të ketë njohuri të avancuara me ArchiCAD (Si dhe të ndonjë software-i për 3D prezantim si: Lumion, 3ds Max, Microsoft Office etj)
 • Të ketë  njohuri të gjuhës Angleze
 • Të ketë patentë shofer, Kategoria B.

Përgjegjësit dhe Detyrat pozita 2 :

 • Siguron mbështetje te përgjithshme administrative dhe teknike përfshirë:
 • Administraten, Agjentët.
 • Përgatit dhe modifikon dokumentet duke përfshir korrespondencën, raportet, memorandumet dhe 
 • E-mailet për drejtorin.
 • Pranon dhe shperndan korrespondencen per drejtorin dhe kujdeset pë mbarvajtjen e saj.
 • Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve të tjera për drejtorin si dhe ndihmon ne zgjedhjen e ndonje problemi administrativ teknik.
 • Kryen edhe detyra tjera ne perputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund te kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga drejtori.

Kualifikimet dhe Përvoja:

 • Diplome Universitare Bachelor / Master në  Administrim Biznesi / Ekonomik / Juridik.
 • Njohuri lidhur me procedurat standarte administrative/teknike në një fushë të njohur teknike ose administrative.
 • Aftësi për të punuar me vete iniciativë në kuader të palve dhe procedurave të përcaktuara.
 • Shkathtësi të mir ate komunikimit, përfshirë aftësinë për të interpretuar informatat,
 • dhe në udhëzime dhe përcjellë informatat tek të tjerët.
 • Aftësi kordinimi dhe mbikqyrje të punës së persomelit ne nivelin administrativ dhe teknik.
 • Shkathtësi kompjuterike në përdorimin e Microsoft Office.
 • Të ketë  njohuri të gjuhës Angleze
 • Të ketë patentë shofer, Kategoria B

Mënyra e aplikimit

Të gjithë të interesuarit na dërgoni CV-në si dhe dokumentat shtesë (Portfolio dhe leter referencë) në 

E-mail: info@jonaconstruction-rks.com

Kategoria Menaxhment
Skadon 15/06/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet