1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 
Specialist i Burimeve Njerëzore (m/f)

Qyteti:

Prishtinë

Kompetencat

 • Diplomë Universitare në Burime Njerëzore, Ekonomik, Juridik apo në një fushë tjetër të ngjashme;
 • Të paktën tre (3) vite përvojë pune në fushën e burimeve njerëzore;
 • Njohuri dhe eksperiencë në planifikim, organizim, marrëdhënie me punonjës dhe motivim në punë;
 • Aftësi të shkëlqyera për menaxhimin e proceseve dhe projekteve;
 • Të jetë entuziast/e dhe me përpjekje të fortë për të krijuar një mjedis pune sa më pozitiv;
 • Vetë-motivues dhe i/e shkathët me fokus në mbylljen e veprimeve/planifikimeve me sukses;
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës, prioritete dhe arritjes së objektivave;
 • Nivel i avancuar i gjuhës angleze dhe përdorimit të paketës së Microsoft Office.

Përshkrim i vendi të punës

 • Përgjegjës për administrimin e drejtë dhe efektiv të benefiteve të punonjësve, përfshirë pagesat, sigurimet shëndetësore, dhe benefiteve të tjera;
 • Ndihmon në zhvillimin dhe monitorimin e procesit të vlerësimit të performancës së punonjësve, duke përfshirë mbështetjen në hartimin e objektivave dhe zhvillimin e planeve për përmirësimin e performancës;
 • Siguron që të gjitha proceset e punësimit janë në përputhje me ligjin dhe politikat e organizatës, duke përfshirë hartimin dhe ruajtjen e dokumentacionit të përshtatshëm;
 • Mbledh dhe analizon të dhëna të burimeve njerëzore për të ndihmuar në hartimin e raporteve dhe rekomandimeve për përmirësimin e proceseve dhe politikave të BNJ;
 • Analizon pozitat e punës aktuale dhe sugjeron alternativa për riorganizimin e tyre;
 • Krijon, zbaton dhe vlerëson politikat dhe procedurat e departamentit;
 • Koordinon bashkëpunimin midis zyrës qendrore dhe degëve përmes organizimit të aktiviteteve dhe projekteve të ndryshme;
 • Në bashkëpunim me kolegët e ekipit, krijoni një atmosferë të hapur dhe inkurajuese për shkëmbimin e ideve dhe zgjidhjen e sfidave të përbashkëta në fushën e burimeve njerëzore;
 • Kryerja e detyrave shtesë sipas kërkesave të Mbikëqyrësit Direkt.

Procedura e aplikimit:

Plotësoni formën për aplikim online. Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Afati i aplikimit është deri me datë: 22 maj 2024.

Kategoria Burime Njerëzore
Skadon 22/05/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet