Komuna e Novobërdës

Vende të lira të punës (4)

	 	 

Republika e Kosovës

Republika  Kosova - Republic of  Kosova

Komuna e Novobërdës

Opština  Novo Brdo - Municipality  of  NovoBrdo

Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës/Direkcija za Obrazovanju i Kulturu

Në bazë të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Nr.03/L-68, nenit 4, pika 4.1 dhe nenit 5, pika c, si dhe Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, neni 17, pika h dhe Udhëzimit Administrativ të MASHT-it, nr. 10/2018 si dhe Udhëzimit Administrativ të MPMS, nr.07/2017, shpall:

K O N K U S   

 Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Minatori” në Novobërdë:

  • Pozita: Arsimtar i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe.

 Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Hanumshahe dhe Tefik Zymberi” në Pasjak:

  • Pozita: Arsimtar i Matematikës dhe Fizikës,klasë e kombinuar në PNF “Skendërbeu”fshatin Makresh i Ulët.
  • Pozita: Asistent për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore.

Shkolla e Mesme Ekonomike në fshatin Llabjan:

  • Pozita: Profesor i Lëndëve Ekonomike (deri sa punëtorja të kthehet nga pushimi i lehonisë).

      Kushtet e konkurrimit: Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet e parapara sipas Ligjit për Arsimin Parauniversitar, si dhe Udhëzimit Administrativ të MASHT-it, nr.10/2018.

 Shënim: Aplikacionet për konkurim merren në Zyret e Drejtorisë së Arsimit dhe Kulturës, zr. 28.. Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit publik ndërsa, për datën dhe kohën e intervistës, kandidatët e selektuar, do të njoftohen me kohë.

Aplikacionet e dorzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen.

TAGS: Komuna Novobërdë, NovobërdëKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 833
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Artanë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC