Galeria Shopping Mall

Zyrtar për financa

	 	 

Titulli:

Zyrtar për financa

Përshkrimi i pozitës:

Zyrtari për financa është përgjegjës për gjitha regjistrimet kontabël në sistem financiar.

Departamenti përkatës:

Financa

Pozita superiore ku raporton:

Drejtorit të Financave

Përshkrimi i detyrave të punës dhe përgjegjësive:

-        Regjistrimi i gjitha faturave dhe transaksioneve financiare në sistem financiar;

-        Regjistron shpenzimet në kontot adekuate sipas udhëzimeve të Drejtorit Financiar;

-        Përgaditë vauqerët për faturat/shpenzimet të cilat duhet të aprovohen dhe autorizohen nga Menaxhmenti.

-        Raporton në baza të rregullta për gjendjen në banka tek Menaxhmenti;

-        Raporton transaksionet e pazakonta dhe të padokumentuara te Drejtori Financiar në momentin e parë të mundshëm;

-        Barazon dhe dokumenton barazimet me furnitorë sipas kërkesave të përcaktuara në politikën dhe procedurat e kompanisë;

-        Bën përpilimin e listës së faturave që do të paguhen dhe dërgon këtë listë tek Drejtori Financiar për aprovim;

-        Raporton tek Drejtori FInanciar për arkëtimet në baza ditore;

-        Dokumenton të gjitha barazimet me furnitorët;

-        Kryen gjitha pagesat e imëta në dorë dhe mbanë pettycashin;

-        Kryen pagesat e shpenzimeve të udhëtimit sipas politikave dhe procedurave të përcaktuara dhe të autorizuara nga Drejtorit Financiar;

-        Ndihmon dhe zëvendëson Drejtorin Financiar në detyrat e tij në rast kërkese/nevoje;

-        Kryen punë të tjera sipas kërkesës së Drejtorit Financiar.

Kërkesat për këtë pozitë:

-        Diplomë universitare në Ekonomi, niveli Master i preferueshëm;

-        Ҫertifikim në nivelin e dytë në SCAAK (apo ҫertifikimim të ngjajshëm) i preferueshëm;

-        Përvojë pune si zyrtar financiar/kontabilist e preferueshme;

-        Njohuri të shkëlqyeshme të parimeve të përgjithshme të kontabilitetit dhe legjislacionit në fuqi e preferueshme;

-        Njohuri të shkëlqyeshme të sistemeve financiare e preferueshme,

-        Aftësi të përballjes me situata komplekse;

-        Njohuri të mira të gjuhës angleze.

*Dërgo CV-në në hr@galeria-ks.com dhe shkruaj pozitën për të cilin aplikoni në titull/subject të emailit

Shikime 1280
Kategoria Financa
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prizren
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC