Komuna e Prizrenit

Mësimdhënës/e (3)

	 	 

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit

Opština Prizren – Prizren Belediyesi

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT DHE E SHKENCËS NË PRIZREN

Nr. 2280/19

Datë: 02.08.2019

Në bazë të nenit 35 te ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 04/L-032, nenit 5 të Ligjit per Arsimin në Komunat e Repubikës te Kosovës, neni 8 i Ligjit të Punës nr. 03/L-212, Udhëzimi Adiminstrativ nr. 10/2018 (MAShT) - Normativi mbi kuadrin profesonal të arsimit të pergjithshem, Udhëzimi Administrativ nr. 05/2015 (MAShT) - normativi për arsimin profesional dhe Udhëzimi Administrativ nr. 07/2017 (MPMS) - rregullimi i procedurave në sektorin publik, Drejtoria Komunale për Arsim shpall:

KONKURS

(Rishpallje)

Për këto vende të lira pune

SHMLM “Luciano Motroni’’ - Prizren

 • Një mësimdhënës të lëndës Infermier/e për praktikë profesionale

SHMLM “Lorenc Antoni’’ - Prizren

 • Një mësimdhënës të lëndës së Harmonikës
 • Një mësimdhënës të lëndës Piano

Kushtet:

 • Për të gjitha vendet e punës kërkohet kualifikimi përkatës profesional, sipas Udhëzimit Administrativ nr. 10/2018 - normativi mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ nr. 05/2015 - normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional,
 • Kopjen e vërtetuar të diplomës.
 • Nostifikimin e diplomës, nëse kandidati ka kryer arsimin jashtë Kosovës.
 • Dëshmi mbi përvojën e punës.
 • Trajnime profesionale.
 • Certifikatë e lindjes.
 • Kopje e letërnjoftimit.
 • Certifikatë shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor, me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore, kandidati e sjell pasi të pranohet në punë.
 • Vërtetim nga Policia e Kosovës se kandidati nuk ka qenë i dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët.

Aplikacionet merren në DKA dhe dorëzohen të plotësuara së bashku me dokumentacionin e kërkuar në DKA.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë deri më datë 16.08.2019

Dokumentacioni i kompletuar për konkurim nuk i’u kthehet kandidatëve.

TAGS: Komuna e Prizrenit, PrizrenKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 566
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prizren
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC