1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Si rezultat i zgjerimit të punës sonë ne po kërkojmë persona të kualifikuar të cilët do të na bashkohen për të ndihmuar në zhvillimin e tregjeve të reja

Pozita: Menaxher/e i/e Departamentit Të Burimeve Njerëzore (Shqipëri)

Detyrat dhe Përgjegjësit:

 • Përgaditja e konkursve dhe rekrutimi i stafit te ri;
 • Menaxhimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve të mirë më kolegë dhe drejtuesit e kompanisë;
 • Krijimi dhe zbatimi i politikave të kompanisë;
 • Menaxhon punonjësit e kompanisë që të zbatojnë rregulloren e kompanisë, duke i informuar për të drejtat dhe detyrimet që kanë;
 • Përgjegjës për motivimin dhe organizimin e trajnimeve të punëtorëve;
 • Bënë përmbledhje e të dhënave për përpilimin e raporteve vjetore dhe sistemit të vlerësimit të performancës;
 • Bënë përpilimin e rekomandimeve dhe dokumenteve përcjellëse;
 • Përpilimi i pagave, monitorimi i ndryshimeve në paga dhe në numër të të punësuarve;
 • Bashkëpunon ngushtë me departamentet tjera të kompanisë për çështjet e menaxhimit të stafit me qëllim ruajtjen dhe krijimin e një mjedisi pune zhvillues dhe dinamik;
 • Menaxhon ankesat, parregullsitë dhe nevojat e personelit;
 • Menaxhon largimin e personelit, përpilimi i dokumenteve të nevojshme;
 • Kryen edhe detyra tjera sipas natyrës dhe nevojave të kompanisë;

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare - master, preferohet fakulteti juridik apo Burime Njerëzore;
 • Të ketë së paku 3 vite përvojë punë në Menaxhim të Burimeve Njerëzore;
 • Të ketë eksperiencë në shkrimin dhe hartimin e procedurave;
 • Të ketë aftesi të mira të punuarit në grup;
 • Të jetë njohës/e e gjuhës angleze;
 • Të ketë njohuri të mira të MS Office;
 • Të jetë i/e motivuar dhe i/e përkushtuar;
 • Të ketë shkathtësi të shkëlqyera organizative, menaxheriale, planifikuese, këshilluese dhe komunikative;
 • Të ketë shkathtësi të menaxhimit të punës në presion;
 • Të ketë aftësi për të mbajtur nivel të lartë të konfidencialitetit;

Të interesuarit mund të aplikojnë duke klikuar në Butonin "APLIKO"

Kategoria Marketing, Reklamim & PR
Skadon 21/05/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Jashtë Vendit
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet