1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

KONKURS

Pozita: Dizajner Grafik, Social Media Manager (Shqipëri)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Krijimi i strategjisë së dizajnit bazuar nga strategjia e brendit.
 • Krijimi dizajneve vizuale, projektimi kreativ dhe redaktimi grafik i të gjitha materialeve të nevojshme
 • Menaxhimi i propozimeve kreative nga menaxhmenti nga radhitja deri tek projektimi, printimi dhe prodhimi
 • Zhvillimi i koncepteve kreative për brendimet në pika shitëse dhe implementimi i tyre sipas standardit te kompanisë
 • Menaxhimi i disa projekteve në të njejtën kohë
 • Komunikon me menaxherët e brendeve për materialet promocionale ne aspektet teknike të shtypjes duke i udhëzuar për më tej
 • Komunikon me kompanitë e printimit duke ju dhënë gati informacionin e duhur për shtypjen e broshurave/pamfletëve dhe mbikëqyrë cilësinë e shtypit
 • Shpërndarja e informacionit në kohë tek shitja në lidhje me aktivitetet promovuese dhe koordinimin e dorëzimit te këtyre materialeve në kohë
 • Kryen edhe detyra tjera shtesë të përcaktuara nga Mbikëqyrësi Direkt. 

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare (e preferueshme)
 • Përvojë pune paraprake në dizajn grafik prej së paku 2 viteve
 • Njohuri të punës në programet InDesign, Illustrator, Photoshop dhe softuerë tjera të dizajnit
 • Njohje shumë e mirë të gjuhës angleze

Shkathtësitë dhe aftësitë:

 • Të jetë kreativ dhe fleksibil
 • I/e orientuar në detaje
 • Shkathtësi të mira analitike
 • Aftësi për menaxhim të kohës
 • Aftësi për multi-task duke iu përmbajtur afatit kohor
 • Aftësi të mira për zgjedhje të problemeve
 • Të ketë shpirt ekipor

Pozita: Social Media Manager

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Zhvillimi dhe zbatim i strategjive të medias sociale për të rritur praninë tonë në internet.
 • Krijimi dhe menaxhimi i përmbajtjes origjinale për të rritur angazhimin dhe ndjekësitë në platformat e medias sociale.
 • Bashkëpunimi me ekipet e marketingut dhe të komunikimit për të siguruar që mesazhet tona të jenë të konsistenta dhe të përshtatshme për audiencën tonë.
 • Përditësimi dhe menaxhimi i profileve të kompanisë në platformat kryesore të medias sociale.
 • Kryen edhe detyra tjera shtesë të përcaktuara nga personat përgjegjës.

Kualifikimet dhe aftësitë:

 • Bachelor në fushën e Marketingut
 • Përvojë paraprake së paku 3 vite në menaxhimin e rrjeteve sociale 
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe menaxhimi të kohës.
 • Njohuri të thella për platformat kryesore të medias sociale dhe tendencat e tyre të fundit.
 • Kreativitet dhe aftësi për të krijuar përmbajtje tërheqëse dhe të përshtatshme për audiencën e caktuar.
 • Të ketë aftesi të mira të punuarit në grup;
 • Të jetë i/e motivuar dhe i/e përkushtuar;
 • Të ketë shkathtësi të shkëlqyera organizative, menaxheriale dhe planifikuese.

Të interesuarit mund të aplikojnë duke shtypur butonin e mëposhtëm "APLIKO"

Kategoria Marketing, Reklamim & PR
Skadon 21/05/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Jashtë Vendit
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet