1

Zyrtar për Mbledhjen e Kredive jo-performuese (10)

Ruaj
Credica LLC
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Credica LLC si rezultat i zgjerimit të aktivitetit të saj kërkon kandidatë të motivuar të aplikojnë për pozitat: 

  • Zyrtar për mbledhjen e kredive jo-performuese 

Prishtinë (2), Prizren (2), Pejë (2), Gjilan (2), Mitrovicë (2) 

Përgjegjësitë kryesore për: 

  • Të kontaktoj dhe menaxhoj në baza të rregullta klientët në portfolion e saj/ tij; Të përfaqësoj bashkëpunoj me zyrtarët ligjor në lidhje me procedurat përmbarimore;  Të bëj vizita të rregullta në terren te klientët të përcaktuar në portfolion e saj/tij;  Të bëj vlerësimin e ekspozimeve kreditore jo-performuese me maturi dhe profesionalizëm dhe të  propozoj zgjidhje adekuate; 
  • Punë tjera të përcaktuara nga menaxhmenti. 

Kërkesat për vendin e punës: 

  • Diplomë universitare nga fakulteti ekonomik, financa, administrim biznesi ose në vitin e fundit në  njërën nga drejtimet e lartcekura); 
  • Eksperienca e punës në procedura përmbarimore, mbledhje të kredive jo-performuese,  kredidhënie apo të ngjashme përbën avantazh; 
  • Aftësi të shquara komunikimi, organizative dhe analitike; 
  • I/E dedikuar dhe vetëmotivuar për sukses; 
  • Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office (posaçërisht Excel dhe Word); Të posedoj Patentë Shoferi të kategorisë “B”. 

Të dhënat: 

Pozitat: Zyrtar për mbledhjen e kredive jo-performuese; 

Vendndodhja: Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjilan, Mitrovicë; 

Kontrata: Sipas Ligjit të Punës  

Aplikimet mbyllen: 15 Maj 2024 

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në dhe dokumentet tjera përcjellëse në e-mail adresën:  hr@credica.org

Vetëm aplikacionet e pranuara përmes e-mail adresës së lartpërmendur do të merren parasysh. Duke ju  falënderuar për aplikim, ju njoftojmë se vetëm kandidatët e përfshirë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 15/05/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet