1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

ITP Prizren bën shpalljen si në vijim:

Tender: Furnizimi me material pastrimi/sanitar sipas kërkesave të ITP-së

ITP Prizren fton kompanitë e kualifikuara të kërkojnë dokumentacionin përkatës lidhur me shërbimet si në vijim:

Furnizim me materiale të pastrimit/sanitar siç specifikohet në Anexin 1-Paramasa/Parallogaria.

KËRKESA PËR DOKUMENTET E TENDERIT

Kërkesa për dokumentet e tenderit dhe pyetjet lidhur me aktivitetin duhet të dërgohen me e-mail me numër reference të lëndës: ITP/CP17, Furnizimi me material pastrimi/sanitar sipas kërkesave të ITP-sëprocurement@itp-prizren.com para datës 26.04.2024.

Zyrtari përgjegjës i ITP-së do të ju dërgoj dokumentet e tenderit brenda ditës.

Të gjitha korrespodencat duhet të bëhen në gjuhën shqipe ose angleze.

Dorëzimi i tenderit:

Data e fundit për dorëzim të dokumenteve të tenderit është 30 Prill 2024 në orën 16:00.

Udhëzimet e detajuara lidhur me përmbajtjen e ofertës tuaj dhe si duhet të paraqitet ajo janë të përshkruara në Anexet (Përshkrimi I punës dhe Paramasa/Parallogaria). Nëse keni ndonjë pyetje shtesë lidhur me këtë çështje, ju lutem ta kontaktioni zyrtarin tonë të prokurimit përmes:

procurement@itp-prizren.com.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet