1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

TEKNIK ELEKTRIKE

Aftësitë e nevojshme, njohuritë dhe përvoja

 • I gatshëm për të udhëtuar nëpër Kosovë.
 • Minimum i diplomuar në shkollë të mesme/ ose arsim profesional përkatës si teknik elektrik
 • Përvojë ne fushen elektrike dhe te kete punuar në kantier
 • Përvoja e punës në Departament te Shërbimit Teknik Elektrik është një avantazh
 • Përvoja minimale 2 vjeçare  në një pune  të ngjashme te lidhur me kete profesion te provueshme
 • Njohuri dhe përvojë të mirë në Sistemet Elektrike të tilla si instalime elektrike civile, panelet elektrike, kabllot e strukturuara, sistemi i ndriçimit, sistemet audio dhe video, sistemet e telekomunikacionit, UPS, Infrastruktura
 • Njohuri rreth Riparimit dhe Mirëmbajtjes bazë të sistemeve të mëposhtme:
 • Gjenerator

 *Panele elektrike

 *CCTV

 *Sistemet e alarmit të zjarrit dhe ndërhyrjeve

 *Siguria e produktit dhe Komponentët e sistemit antivjedhje (të tilla si shkëputësi i etiketave të sigurisë, kontrolluesit e dyfishtë, antenat e dyerve)

 • Puna ne pajtueshmri  me shokët e skuadrës dhe e orientuar drejt rezultateve maksimale
 • Aftesi te mira komunikimi
 • Njohuri e paketes MS Office
 • Patentë shoferi te vlefshëm dhe shofer aktiv
 • Njohuri të gjuhës angleze të shkruar dhe të folur (ose njohje e mirë e turqishtes)

Përshkrimi i punës

Për  Dyqanet LCWAIKIKI ekzistuese dhe të reja që hapen:

 • Riparimi i prishjeve të sistemit elektrik
 • Mirëmbajtja periodike e paneleve elektrike
 • Në rast se nuk është në gjendje të gjejë zgjidhje, merrni miratimin nga Zyra Qendrore, duke marrë  mbështetjen lokale dhe monitorimin e procesit
 • Mbajtja e listës së inventarit të dyqaneve të pajisjeve elektrike të përditësuara dhe raportimi
 • Raportimi i punës tek Inxhinieri i Zyrës Qendrore
 • Puna në terren (Dyqanet ekzistuese LC Waikiki)

                                                                ELEKTRİK TEKNİSYENİ

Gerekli Beceriler,Bilgiler ve Deneyimler

 • Kosova içerisinde her bölgeye ziyaret edebilecek
 • Minimum lise diploması veya ilgili mesleki eğitimi olan
 • Şantiyelerdeki elektrik sistemlerinde deneyimi olan
 • Elektrik teknik servis departmanlarında çalışma deneyimi ekstra avantajdır
 • Benzer kuruluşlarda en az 2 yıl deneyimli
 • Elektrik tesisatı,Elektrik panoları,yapısal kablolama,aydınlatma sistemleri,ses ve görüntü sistemleri,telekominikasyon sistemleri,UPS,altyapı gibi elektrik sistemleri konusunda deneyimli
 • Altta belirtilen sistemlerin temel tamir ve bakımı hakkında bilgi sahibi olunması

*Jeneratör

*Elektrik Paneli

*CCTV

*Yangın alarm ve hırsız alarm sistemleri

*Ürün güvenlik sistemi bileşenleri (güvenlik etiket sökücü,detacher,kapı antenleri gibi)

 • Takım arkadaşları ile uyumlu ve sonuç odaklı çalışabilecek
 • İletişim becerileri yüksek
 • MS Office programı kullanmayı bilen
 • Geçerli sürücü belgesi olan ve aktif araç kullanabilen
 • Hem yazılı hem de sözlü İngilizce bilgisi (veya ileri derecede Türkçe bilgisi)

                                                                         IŞ TANIMI

Mevcut ve Yeni Açılan LCWAIKIKI Mağazaları İçin:

 • Elektrik Sistemi arızalarının onarımı
 • Elektrik panolarının periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması
 • Çözüm bulunamaması durumunda Genel Müdürlükten onay alınması,yerel destek alınması ve süreç takiplerini iyi yönetebilen
 • Elektrik malzemeleri mağaza stok listelerinin güncel tutulması ve aylık olarak raporlanması
 • İş gücünün Genel Müdürlük Mühendisine raporlanması
 • Sahada çalışmak (Mevcut LC Waikiki Mağazaları)

ELECTRICAL TECHNICIAN

Required Skills, Knowledge and Experience

 • Willing to travel throughout Kosovo.
 • Minimum a High-school graduated/ or relevant Vocational education
 • Electrical Experience of working on worksite
 • Experience of working at Electrical Technical Service Department is an asset
 • Minimum 2 year experiences in a similar organization
 • Good knowledge and experience on the Electrical Systems such as Electrical Intallation, Electrical Panels, Structured Cabling, Lighting System, Audio&Video Systems, Telecommunication Systems, UPS, Infrastructure
 • Knowledge about basic Repair&Maintenance of below systems:

*Generator

*Electrical Panel

*CCTV

*Fire Alarm and Intrusion Systems

*Product Safety  System components (such as security tag detacher,double checkers , door antennas )

 • Compatible working with teammates and result-oriented
 • Good communication skills
 • Knowledge in MS Office tools
 • Valid driver's license and active driver
 • Command of both written and spoken English (OR a good command of Turkish)

Job Description

For  Existing & New Opening LCWAIKIKI Stores:

 • Repairing Electrical System breakdowns
 • Maintaining Electrical Panels periodically
 • In case it is unable to find solution, get approval from the Head Office, taking local support and process monitoring
 • Keeping Electrical equipments store inventory lists updated and reporting
 • Reporting labor to the Head Office Engineer
 • Working in the field (existing LC Waikiki Stores)

Apply through the button "Apliko Këtu".

Kategoria Inxhinieri
Skadon 03/04/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet