1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Climasan sh.p.k, hap konkurs pune.

 • Menaxher i Depos

Përgjegjësitë Kryesore:

 • Njohja e produkteve të oferuara nga kompania dhe destinimin e sakt të tyre dhe vendosja e komunikimit ndërmjet magazinës dhe administratës së kompanisë.
 • Është përgjegjësi kryesor për llogaridhënje për mallërat që gjinden në depo.
 • Kontrollon, menaxhon dhe mirëmbanë depon dhe stafin tjetër të depos.
 • Mban evidencë për të gjitha hyrjet / blerjet dhe daljet / shpenzimin apo investimin e pjesëve në depo.
 • Organizimi i detyrave të punës (detyrat ditore, javore, mujore dhe vjetore)  regjistrimi sistematik i hyrje daljeve ne depo, nevojat e punonjësve dhe sigurimi i funksionimit korrekt të sistemit të ruajtjes së mallit.
 • Është përgjegjës të krahasojë faturat, fletë dërgesat , listat e stockut etj.. të mallrave që hyjnë dhe dalin në magazinë të organizojë vendosjen e mallrave që vijnë dhe  të sigurojë kthimin e mallit të dëmtuar.
 • Është përgjegjësi të sigurojnë sigurinë në punë për veten dhe të kolegëve  dhe t'i informojnë ata për punën dhe angazhimet në depo, palimi sistematik i mallit në baza ditore dhe mirëmbajtja e higjinesës në depo dhe oborrin ku operon depo.
 • Është përgjegjës për numrimin dhe krahasimin e stockut në depo me atë në sistem të kompanisë, ti identifikoj lëshimet eventuale dhe me kohë ta njofton administratën për ndonjë lëshim të bërë gjatë punës.
 • Është përgjegjës të sigurojë kontrollin e produkteve të identifikojë zonat e magazinimit të produkteve dhe të zhvillojë analiza në përputhje me rrethanat në të mirë të mbrojtjes dhe sistemimit më të mirë të mallit në depo.
 • Menaxherit i depos është i obliguar ti  përcjellë  lëvizjet e produkteve në depo dhe kur niveli i  stokut është ulur ta informon kompaninë për porosi dhe mbushje me produktin përkatës.
 • Kur dinamika e punëve është e madhe menaxheri i depos bënë edhe organizim transportin e liferimeve dhe dërgesave të mallit nga furnitorët tek klientët sipas kërkesës së përgjegjësit të furnizimve – liferimeve.
 • Dorëzon çdo ditë materialet tek përdoruesit në bazë të urdhëresave të punës.
 • Raporton çdo ditë hyrjet dhe daljet te llogarimbajtësi i depos i cili në softwer udhëheq me programin e inventarit.
 • Mbanë përgjegjësi për respektimin e procedurave administrative, procedurale për pranimin dhe daljen e mallrave nga depoja.
 • Mbanë evidencë të saktë për gjendjen faktike të depos përmes depoistëve.

Kualifikimet:

 • Të ketë të perfunduar shkollen e mesme.
 • Të ketë përvojë pune si Menaxher i Depos se paku 2 vite.
 • Të ketë shkathtësi organizative dhe të menaxhimit të kohës.
 • Patent shofer të kategorisë B.

Vendi i punës:
Magjistralja Prishtinë – Ferizaj km.4
Konkursi  është i  hapur deri me datën 29/02/2024, të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV në email adresen hr@climasan-ks.com apo të paraqiten në numrin e telefonit: 049/314-413.

Kategoria Transport, Logjistikë
Skadon 29/02/24 (4 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet