1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

SUPERVIZOR/E I/E SHITJËS

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Drejton ekipin për të arritur qëllimet mujore të biznesit duke monitoruar rezultatet, duke identifikuar fushat për përmirësim dhe duke zbatuar strategji për sukses.
 • Përditëson mbulimin në terren dhe optimizon route planin për të arritur objektivat e biznesit, duke siguruar produktivitetin dhe arritjet e planit të mbulimit.
 • Zhvillon dhe mirëmbani një bazë të dhënash të pikave shitëse brenda rajonit, duke vepruar në përputhje me strategjitë dhe projektet e kompanisë.
 • Monitorimi i statusit të qëllimeve të DPSM dhe materialeve POS, duke ofruar raporte të sakta.
 • Sigurimi i ekzekutimit të qëllimeve, iniciativave dhe promovimeve në terren, duke ofruar vlerësim dhe raportim tek menaxhmenti.
 • Menaxhon burimet njerëzore dhe zhvillimin organizativ, duke përfshirë përzgjedhjen e personelit, trajnimin, vlerësimin e performancës dhe organizimin e punës.
 • Kryen takime operacionale me ekipin për të planifikuar, ekzekutuar dhe monitoruar aktivitetet e biznesit.
 • Rishikon rregulloret dhe aktet ligjore që lidhen me sektorin/procesin tuaj, duke siguruar përputhshmëri.
 • Monitoron dhe siguroni zbatimin e aktiviteteve të përcaktuara në politikat dhe strategjitë e kompanisë brenda sektorit.
 • Vlerëson potencialet e vartësve në përputhje me procedurat e kompanisë.
 • Kryeni detyra të deleguara nga eprorët e drejtpërdrejtë brenda kompetencave tuaja dhe që lidhen me funksionin tuaj.

KUALIFIKIMET

 • Diplomë universitare në fushën përkatëse.
 • Të paktën 5 vjet përvojë në FMCG dhe 2 vjet eksperiencë në pozita drejtuese;
 • Gjuha Angleze rrjedhshëm (folur dhe shkruar rrjedhshëm);
 • Njohje shumë e mirë e paketës MS Office;
 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Leje Drejtimi, Kategoria B.

NELT L.L.C. është një punëdhënës i mundësive të barabarta. Të gjithë aplikantët dhe punonjësit e kualifikuar do të marrin konsideratë punësimi. Ju njoftojmë se do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë.

Të gjithë kandidatët që aplikojnë, ju lutemi të shkruajnë pozicionin e punës për të cilin po aplikoni, në “Subject Line”, të emërtoni CV-në tuaj në formatin e mëposhtëm (Emri Mbiemër – CV).Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV-në e tyre në e-mail: apliko@nelt.com. Afati i aplikimit është deri më 08  Mars 2024 në orën 16:00.

Kategoria Menaxhment
Skadon 08/03/24 (12 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet