1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

KONKURS

Kopshti i fëmijëve Kids Club shpall konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, si vijon:

 • Edukatore
 • Asistente e Edukatores

Kualifikimet e nevojshme:

 • Fakulteti përkatës (Fakulteti i Edukimit – programi parashkollor; Shkolla e Lartë Pedagogjike – drejtimi për edukatorë; Fakulteti Filozofik – dega e pedagogjisë; Fakulteti i Shkencave Sociale – programi përkujdesja dhe mirëqenia e fëmijëve)
 • Trajnime dhe certifikime sipas standardeve
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

 • Mbështetje për mirërritjen e fëmijëve në aspektin fizik, social, emocional, mendor
 • Mësimin e rregullave dhe bashkëpunimin në grup;
 • Fitimin e etikës së të ngrënit dhe shprehive të vetushqyerjes tek fëmijët;
 • Kujdes të veçantë për fëmijët me vështirësi të caktuara fizike, psikologjike dhe mendore;
 • Raportimi i çfarëdo shqetësimi për zhvillimin apo shëndetin e cilitdo fëmijë
 • Ndërtimi i raporteve dhe komunikimit profesional miqësor dhe bashkëpunues
 • Të edukoj fëmijën si një qenie të shoqërueshme dhe të aftë, që të krijojë marrëdhënie me të tjerët
 • Të kontribuojë në edukimin dhe formimin e individit të lirë, të përgjegjshëm dhe pjesëmarrës

Mënyra e aplikimit:
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë në e-mail, kopshti.kidsclub@gmail.com dokumentet e mëposhtme:

 • CV-në
 • Diplomën universitare
 • Trajnime dhe certifikime
 • Dokument identifikimi
 • Dokumente tjera përcjellëse

KIDS CLUB

Email: kopshti.kidsclub@gmail.com
Kontakti: +38345705434
Adresa: Bajram Kelmendi, 153, Prishtinë
Instagramkopshtikidsclub_

Kategoria Edukim, Shkencë & Hulumtim
Skadon 29/02/24 (4 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet