1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Ndërmarrja Ndërtimore "Nartel" shpall konkurs për një pozitë të lirë:

 • Sigurim Fizik – Roje për natën, Lokacioni Kalabri - Prishtinë

Detyrat dhe përgjëgjësitë:

 • Të zbatojë me korrektësi dhe përgjegjësi disiplinën në punë dhe zbatimin e detyrave të ngarkuara;
 • Të raportojë mbi gjendjen e lënë, gjatë ndrrimit të tij;
 • Të mbajë vendin e punës te pastër dhe të rregullt;
 • Të mos lejojë personat e paautorizuar të hynë në objekt;
 • Kryen edhe detyra të tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga menaxhmenti.

Kërkesat dhe Kualifikimet:   

 • Dëshmi për përvojën e punës (nëse posedon)
 • Të mos kenë dosje kriminale apo ndonjë rast ligjor në proces 
 • Të kenë gjendje të mirë fizike dhe shëndetësore 
 • Mosha 21-55 vjeç 

Orari dhe vendi i punës:

 • Nga ora 16:30 deri 07:00 (Ndërrimi i natës) me ndrrime 
 • Paga Neto 320.00 € 

Të interesuarit për këtë mundësi punësimi mund të kontaktojnë në numrin : 044 505 008  

 

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet