ITD Prishtinë

Operations Manager

	 	 

ITD PRISHTINË shpk po kërkon të punesojë:

“OPERATIONS MANAGER”

PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM I PUNËS:

Operation Manager kryen detyra dhe funksione të ndryshme administrative në kompani, të cilat shërbejnë si suport në mbarëvajtjen e proceseve dhe zgjidhjen e problematikave administrative të biznesit. Tre detyrat baze te ketij posti ndahen ne:Menaxhim te Burimeve Njerezore,menaxhim te prokurimeve te brendshme dhe menaxhimit te cilesise.

KËRKESAT BAZË PËR ARSIMIM, KUALIFIKIM, EKSPERIENCË:

Arsimimi dhe eksperienca:

 • Njohuri mbi parimet bazë të biznesit dhe menaxhimit.
 • Njohuri mbi parimet bazë të menaxhimit të burimeve njerëzore.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
 • Njohuri shumë të mira rreth programeve bazë kompjuterike (word, excel, poëer point etj.)
 • Diplome universitare (e preferueshme Jurist/e)

Aftësi të tjera:

 • Aftësi shumë të mira analitike
 • Aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizative
 • Aftësi të mira negociuese dhe bindëse
 • Aftësi për të punuar në grup

BURIME NJERËZORE, Menaxhim personeli:

 • Njeh dhe zbaton me perpikmeri procedurat operacionale dhe rregulloret e punes per kete detyre.
 • Komunikon në mënyrë efektive me të gjitha nivelet e punonjësve dhe realizon me sukses sensibilizimin e tyre për procedurat dhe politikat e kompanisë.
 • Realizon mbulimin e posteve të rëndësishme të punës me kandidatë rezervë, të trajnuar dhe të gatshëm për të kryer detyrat e përcaktuara, në raste vakancie të paparashikuar.
 • Ne bashkepunim me Pergj. e departamenteve pergatit plani e trajnimit per punonjesit. 
 • Ndjekja e ecurise se punonjesve gjate trajnimit. Menaxhimi i problemeve te ndryshme apo i kerkesave per shtyrje. Mbajtja e kontakteve te vazhdueshme me pergjegjesat per ecurine e tyre.
 • Ne bashkepunim me shefat e departamentve ndjek procesin e vleresimeve periodike te punonjesve.
 • Kujdeset për plotësimin në kohën e duhur të dosjes së punonjësve të rinj, si dhe plotesimin e dosjes me cdo dokument te ri gjate punesimit (vleresime, testime, certifikata, masa disiplinore, jokonformitete, arritje objektivash, etj)
 • Menaxhon lejet e punonjësve dhe kohën e tyre të punës, konform ligjit dhe në përputhje me standardet e kompanisë.

MENAXHIMI I CILËSISË

 • Është përgjegjës për implementimin dhe zbatimin e procedurave dhe rregulloreve të kompanisë.
 • Informon stafin për çdo update të procedurave të punës.
 • Kontrollon implementimin e procedurave (të reja/ndryshime) nga punonjësit + trajnon/konsulton/sqaron punonjësit.
 • Ndjekje/survey i çështjeve të ndryshme të kërkuara nga MC në IMS Tiranë.

PROKURIMET E BRENDSHME

 • Kontrollon dhe zbaton procedurat për blerjet që të jenë sipas rregullave të kompanisë dhe    dokumentacioni sipas PO perkatese.
 • Organizon dhe kontrollon  blerjet  për produkte të ndryshme për përdorim të brendshëm që iu duhen punonjësve për të përmbushur detyrat e tyre funksionale, dhe te cilat nuk janë produkte qe i trajton/tregton kompania.
 • Përpilon listën e furnitorëve për blerjet e brendshme, duke e riparë sipas afateve të procedurës dhe e miraton tek Drejtori/Administratori i Përgjithshëm.
 • Ndjek hartimin e kontratave për shërbime periodike të ndryshme, kontrollon ecurinë e tyre, firmos faturat dhe konfirmon plotesimin e kushteve per kryerje pagese.
 • Mirëmban të gjithë dokumentacionin e përdorur për procedurat e mësipërme.

Afati per te aplikuar: 31 Korrik 2019

Ju lutem specifikoni pozicionin ne subject kur dergoni aplikimet tuaja

Email address per te derguar CV-te: humanresources@itd-ks.com

TAGS: ITD PrishtinePrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 2804
Kategoria Menaxhment
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC