1
PREMIUM PLUS

Departamenti Finance – Accounts Payable Officer / Zyrtar/e për llogari të pagueshme & Accounting & Tax Officer / Zyrtar/e për kontabilitet dhe taksa

Ruaj
Neptun
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Neptun Kosova hap dyert për aplikime të reja! 
Jemi në kërkim të talenteve të reja për të pasuruar ekipin tone,

Nëse keni një pasion për financë dhe doni të bëheni pjesë e një ekipi të përkushtuar në arritjen e suksesit, ju inkurajojmë të aplikoni ne pozitat si vijon:

Pozita: Accounts Payable Officer / Zyrtar-e per llogari te pagueshme
Departamenti: Financa
Raporton tek: CFO

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Kontrollimi dhe regjistrimi i faturave hyrese te mallit
 • Regjistrimi i faturave te shpenzimeve
 • Raporte te ndryshme mbi shpenzimet sipas nevojes
 • Regjistrimi i te dhenave per Klientet/Furnitoret e rinje
 • Regjistrimi i transaksioneve bankare ne kontabilitet
 • Rakordimi i kartelave financiare me furnitoret vendor dhe te huaj
 • Percjellja e afateve te pageses se furnitoreve
 • Detyra tjera qe kerkohen nga mbikqyresi direkt

Kërkesat:        
Edukimi:

 • Fakulteti Ekonomik, drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet
  Pervoja e punes:
 • 1-3 vite ne pozicione te ngjajshme
  Kualifikime shtese:
 • Preferohen kandidatet qe posedojne certifikate profesionale si Teknik Kontabiliteti apo Kontabilist i Çertifikuar, (SHKÇAK, etj).
 • Njohuri te mira te gjuhes angleze (te shkruar dhe te folur)
 • Aftesi te mira analitike, nivel te larte pergjegjesie
 • Aftesi te avancuara Excel (Microsoft Office), sisteme te tjera te kontabilitetit.     

Aftesite personale dhe organizative:

 • Aftesi shume te mira te menaxhimit te kohes;
 • Aftesi te forta analitike dhe raportuese;
 • Mendim kritik;
 • Aftesi për zgjidhjen e problemeve;
 • Fleksibilitet dhe pershtatshmeri ndaj ndryshimeve dhe sfidave;
 • Aftesi per te punuar nen presion

Si të Aplikoni:

Ju lutem dërgoni CV-në dhe letër motivimi në adresën email hr@neptun-ks.com me subjektin "Aplikim për Analiste Financiare - [Emri dhe Mbiemri juaj]". Afati për aplikim është deri më 24.12.2023!

Ose permes linkut : https://www.neptun-ks.com/job-advertisement-details.nspx?advertisement=1086


Konkurs Pune: Llogaritar/e - Bookkeeper

Pozita: Accounting & Tax Officer/ Zyrtar-e per kontabilitet dhe taksa
Departamenti: Financa
Raporton tek:  CFO

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Regjistrime ne kontabilitet
 • Harmonizim i llogarive kontabel
 • Mbylljen dhe harmonizimin e llogarive bankare
 • Realizon kontrolla dhe analiza te ndryshme financiare varesisht prej kerkesave te mbikqyresit
 • Ndihmon mbikqyresin gjate kontrolles dhe mbylljes se muajit
 • Ndihmon mbikqyresin ne pergaditjen e pasqyrave financiare mujore dhe vjetore
 • Pergaditjen e librave te TVSH
 • Pergatitjen e deklaratave te tatimeve tjera
 • Asiston ne pergaditjen e buxhetit
 • Punet te tjera sipas kerkeses se mbikqyresit.

Kërkesat         

Edukimi:

 • Fakulteti Ekonomik, drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet
 • Studimet Master, e preferueshme

Pervoja e punes:

 • 2-4 vite ne pozicione te ngjajshme

Kualifikime shtese:  

 • Preferohen kandidatet qe posedojne certifikate profesionale si Kontabilist i Çertifikuar, (SHKÇAK, etj).
 • Njohuri te mira te gjuhes angleze (te shkruar dhe te folur)
 • Njohuri te mira te legjislacionit tatimor
 • Aftesi te mira analitike, nivel te larte pergjegjesie
 • Aftesi te avancuara Excel (Microsoft Office), sisteme te tjera te kontabilitetit. 

Aftesite personale dhe organizative:

 • Aftesi shume te mira te menaxhimit te kohes;
 • Aftesi te forta analitike dhe raportuese;
 • Mendim kritik;
 • Aftesi për zgjidhjen e problemeve;
 • Fleksibilitet dhe pershtatshmeri ndaj ndryshimeve dhe sfidave;
 • Aftesi per te punuar nen presion

Si të Aplikoni:

Ju lutem dërgoni CV-në dhe letër motivimi në adresën email hr@neptun-ks.com me subjektin Aplikim për Llogaritar - [Emri dhe Mbiemri juaj]". Afati për aplikim është deri më 24.12.2023!

Ose permes linkut: https://www.neptun-ks.com/job-advertisement-details.nspx?advertisement=1087

Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 24/12/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet