Buçaj

Mbikëqyrës i Promocioneve

	 	 

Korporata Buçaj  shpall konkurs për pozitat:  

Mbikqyrës i Promocioneve & Promotore për Regjionin e Prishtinës, Gjilanit dhe Prizrenit.

Mbikëqyrës i Promocioneve

Përgjegjësitë dhe detyrat :

 • Bën mbikëqyrjen e promocioneve;
 • Përgjegjës për  mbarëvajtje para / gjatë / pas promocionit;
 • Përcjellja e aktiviteteve të konkurrencës;
 • Siguron mbështetje administrative dhe logjistike ekipit të cilin e mbikëqyrë;
 • Kontrollon / mban evidencë pë punonjësit dhe performancën e tyre;
 • Raportimi javor tek menaxheri i marketingut.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët preferohet të kenë diplomë universitare;
 • Të posedoj patent shofer;
 • Kandidatët duhet të kenë përvojë pune në fushën e promocionit dhe marketingut;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera komunikimi me konsumatorë;
 • Të jenë të aftë të punojnë me mbikëqyrje minimale dhe në punë ekipore;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera komunikimi;
 • Të posedojë aftësi të mira ndërpersonale;

Promotore për Regjionin e Prishtinës, Gjilanit dhe Prizrenit

Përshkrimi i punës: 

 • Prezantimi i produkteve gjatë aktiviteteve të promocionit;
 • Të informoj konsumatorët rreth fushatës së promocionit;
 • Të njoftoj konsumatorët për produktet, kualitetin, çmimin, etj.;
 • Pjesëmarrja në promovime të produkteve;

Kualifikimet e kërkuara:    

 • Kandidatet duhet të jenë mbi moshën 18 vjeçare;
 • Kandidatet duhet të kenë të kryer së paku shkollën e mesme;
 • Përvojë punë në fushën e promocionit apo shitjes është përparësi;
 • Të jenë të afta të punojnë me mbikëqyrje minimale;
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera komunikimi me konsumatorë;

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke plotësuar aplikacionin e Korporatës Buçaj dhe ta dërgojnë përmes e-mail adresës elektronike në: hr@bucaj-ks.com. 

Aplikacioni gjendet në faqen zyrtare www.bucaj-ks.com apo aplikacioni mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e Korporatës Buçaj me adresë Magjistralja Prishtinë-Shkup, km 10 p.n. Lipjan.

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

    Konkursi do të jetë i hapur nga data 09 Korrik 2019 deri më 19 Korrik 2019.

TAGS: Korporata Buçaj, PrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1160
Kategoria Administratë
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC