Banka Qendrore e Kosovës

Ekonomist për Analiza Makroekonomike

	 	 

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË TË PUNËS

Titulli: Ekonomist për Analiza Makroekonomike

Departamenti: Departamenti i Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar

Grada: 6

I raporton: Drejtorit

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

 • Implementon programin afatshkurtër dhe afatmesëm të punës në fushën e analizave makroekonomike;
 • Merr pjesë në përgatitjen e analizave makroekonomike me qëllim të arritjes së objektivave përkatëse dhe realizimit të detyrave përkatëse të BQK-së;
 • Analizon dinamikat makroekonomike, me qëllim të identifikimit të rreziqeve që përbëjnë kërcënime për stabilitetin e përgjithshëm të sistemit financiar;
 • Kontribuon në vlerësimin adekuat të rrezikut sistemik, përmes analizimit dhe avancimit të vazhdueshëm të supozimeve makroekonomike gjatë përpilimit të projeksioneve makroekonomike;
 • Kontribuon në operacionalizimin e modelit makroekonometrik, avancimin e tij dhe analizimin e outputeve të dala nga modeli;
 • Kontribuon në definimin e kërkesave për të dhënat e nevojitura në procesin e hulumtimit: mbledh, përpilon dhe organizon të dhënat statistikore relevante për procesin e hulumtimeve;
 • Jep opinione dhe rekomandime përkitazi me çështje të ndryshme të cilat janë relevante për proceset e punës në funksion të analizave makroekonomike dhe proceset tjera të ndërlidhura në Departament;
 • Mbështet bashkëpunimin e nevojshëm me të gjitha palët relevante përkitazi me çështjet e analizave makroekonomike;
 • Përmbush detyra tjera në bazë të kërkesës së mbikëqyrësit.

Njohuritë e kërkuara:

 • Diplomë master në ekonomi, financa, banking, studime kuantitative, studime biznesi apo fushë tjetër me përmbajtje të theksuar ekonomike dhe financiare;
 • Njohuri mbi teoritë moderne ekonomike dhe financiare dhe shkathtësi në fushën e ekonometrisë;
 • Rrjedhshmëri në gjuhën shqipe dhe/ose serbe;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze, preferohet një rezultat më i lartë se 100 në testin TOEFL iBT apo një rezultat më i lartë se 7.5 në testin IELTS;
 • Njohuri kompjuterike lidhur me analizat ekonomike dhe financiare.

Përvoja e kërkuar:

 • Përvojë pune së paku dy vite në analiza ekonomike dhe financiare, statistika, mbikëqyrje të institucioneve financiare apo në ndonjë fushë tjetër relevante në bankë qendrore ose në një institucion kërkimor.

Kërkesa të posaçme:

 • Aftësi të mira analitike dhe të zgjidhjes së problemeve;
 • Vet-iniciativë, aftësi të mira të komunikimit, bashkërendimit dhe punës në grup.

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme:

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim;
 • Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga institucioni/organizata kompetente e mbështetur me dëshmi nga Trust apo ATK;
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të njohura /nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë.

Procedura e aplikimit:

TAGS: Banka QendrorePrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 4335
Kategoria Ekonomi
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
Koronavirus - Live
1032
të infektuar
a
789
të shëruar
a
29
të vdekur
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC