1
PREMIUM

Arkitekt/e (2), Interior Arkitekt/e

Ruaj
GLS Architects
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 
Kompania GLS architects SH.P.K shpall konkurs për vende pune: 
 
Pozita:                Arkitekt/e 2 x - edhe - 1 x Interior Arkitekt/e 
Vendi i punës:   Rruga Tirana, Lakrishtë, Prishtinë; 
Kohëzgjatja:      E pakufizuar;

Kualifikimet themelore:

Edukimi:            min. Bachelor i Arkitekturës;
Përvoja:            Së paku 2 vite përvojë profesionale (të dëshmuara me Referencë nga punëdhënësi paraprak)
Gjuhet:              Shqip, Anglisht 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:
 • Të ketë përgjegjshmëri të plotë profesionale dhe fleksibilitet në orar (arritja e deadline);
 • Bën planifkimin dhe realizimin e projektit komfor rregullave dhe kërkesave të kompanisë;
 • Realizon aktivitetet ditore të planifikuara;
 • Vizatimi i planeve detale të Arkitekturës (me Detaje dhe plane të sakta);
 • Detyrat tjera të përcaktuara nga menaxheri;
 • Machbarkeitsstudien, 3D, Vorprojekt, Ausführungspläne;
 • Vizualizime për projekte (jo e domosdoshme);
 • Të gjitha vizatimet bëhen në gjuhë Gjermane me standarte të larta për Zvicër; 
Kualifikimet:
 • Paraqitje profesionale;
 • Diplome Universitare Bachelor / Master në Arkitekturë;
 • Shkathtësi funksionale dhe teknike;
 • Të ketë njohuri të avansuara me ArchiCAD, (si dhe të ndonjë softwear-i për 3D prezantim si: Lumion, 3ds Max, etj); 
 • Punë me Mac OS; 
Mënyra e aplikimit: Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në dhe portfolion në e-mail adresën: 
info@gls-architects.com
 
Tek “Subject” duhet të shënoni pozitën dhe emrin: Arkitekt_Emri/Mbiemri;
Afati i dorëzimit: 19.12.2023
Pas shqyrtimit të aplikacioneve do të kontaktohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojne kushtet e lartëpërmendura. 

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet