1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

NJOFTIM PËR PUNËSIM

Pozita: Analist kreditor për Agro

Lokacioni: Ferizaj

Data e Hapjes: 14.11.2023

Data e Mbylljes: 27.11.2023

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Reklamimi i produkteve dhe shërbimeve të BKT-së të Agro-Biznesit.
 • Identifikimi i Agro–Bizneseve, vizita dhe promovimi i produkteve të bankës në regjione të ndryshme.
 • Bashkëpunim i ngushtë me Drejtorët e Degëve dhe Departamentin e Bankingut të Biznesit të Korporatave për vizita tek klientët dhe përgatitjen e aplikacioneve për kredi.
 • Siguron monitorim të aplikacioneve, proces të shpejtë dhe efikas të aplikimit nga faza fillestare deri në disbursim.
 • Monitoron në baza mujore zhvillimin e kredisë agro-biznesore, cilësinë dhe sasinë e portofolios, raporton në baza javore për klientët Agro-Biznesor.
 • Kryen hulumtime të tregut dhe analizon konkurrencën në sektorin e Agro-Biznesit.
 • Ndihmon në përgatitjen dhe zbatimin e strategjisë së shitjeve të Agro-Produkteve.

Kualifikimet:

 • Diplomë universiteti në Fakultetin e Bujqësisë ose në një disiplinë të ngjashme.
 • Njohja e Biznesit –Agro Kredi.
 • Të ketë përvojë pune së paku 2 vite si analist kreditor në Agro-Biznes.
 • Aftësia për të marrë iniciativa.
 • Njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit.
 • Patent shoferi i Kategorisë B.
 • Të ketë aftësi komunikimi në anglisht, në të folur dhe në të shkruar.

Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin në gjuhën Angleze:

https://bkt-ks.com/bkt/burimet-njerezore/mundesi-punesimi/. Për çdo problem kontaktoni hrbktkosove@bkt.com.al

Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfindencialitet të lartë. Vetëm kandidatët e përzgjedhur për testim do të lajmërohen përmes telefonit.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet