1

Ftesë për Ofertë - Furnizim me Artikuj Ushqimorë dhe Material Higjienik

Ruaj
SOS Fshatrat e Fëmijëve
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

FTESE PER OFERTE

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar.

SOS Fshatrat e Femijëve Kosovë fton të gjitha kompanitë e specializuara dhe të interesuara për:

furnizim me:

Artikuj ushqimorë dhe material higjienik me shumicë/ furnizim në baza mujore

Të interesuarit mund të marrin listën e specifikimit të kërkesës së cekur më lartë çdo ditë pune në email adresën: procurement1@soskosova.org derime datën: 12.12.2023

Dokumentet e nevojshme:

  • Çertifikatën e biznesit /NUI
  • Vërtetimin Tatimor
  • Çmimet të kuotohen në EURO pa TVSH

 

  • Kompania duhet të ketë mallin e kontrolluar nga organi kompetent
  • Kompania duhet t’i ketë të gjitha paisjet dhe logjistikën e nevojshme për ofrimin e artikujve deri në lokacionin tonë
  • Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë 1 muaj (30 ditë) nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë

Data e fundit për dorëzimin e ofertës së kompletuar është: 13.12.2023

Ofertat duhen të dorëzohen në 2 kopje në pliko (zarf) të mbyllur dhe të shënuar: (Oferta për

Artikuj ushqimorë dhe higjienik me shumicë) në SOS Fshatrat e Fëmijëve,Velani Rr. “1

Tetori” p.n. çdo ditë pune nga ora 09:00-15:00

Çdo pyetje shtesë rreth kësaj Ftese mund ta adresoni në: procurement1@soskosova.org

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet