1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Ofrohet pune per nje inxhinjer /arkitekt te ndertimtarise per percjellje te punimeve te posicionit te fasades dhe suvatimit.

Vendi i punes ne Ulqin!

Kualifikimet:
 • Fakulteti i Ndërtimtarisë drejtimi konstruktiv/arkitektur
 • Së paku 2 vite përvojë punë fushën e ndërtimtarisë/arkitekture
 • Njohuri siperfaqesore  profesionale, aftësi të shkëlqyshme hulumtuese, analitike dhe organizative;
 • MS OFFICE (Excel, Word, Outlook, Power Point,), Programe të Projektimit dhe Dizajnimit (AutoCAD apo ngjajshëm);
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe të punes në ekip;
 • Vetë-motivim dhe gatishmëri për të marrë përgjegjesi;
 • Aftësi të mira organizative;
 • Kualifikimet e lartë shënuar janë indikative.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në realizimin e projekteve;
 • Të ketë njohuri shumë të mira në realizimin e projekteve;
 • Të njohë dokumentacionin Tekniko –Ligjor që nevoitet;
 • Plotëson cdo ditë raportet e nevojshme sipas kërkesave të projektit dhe menaxhmentit;
 • Harton në mënyrë të vazhdueshme librezën e masave për punimet që kryhen;
 • Të dijë të hartojë situacione dhe ato lidhur me proceset e realizuara;
 • Të ketë aftësi të monitorojë ecurinë e proceseve të punës;
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizative, të dijë të koordinojë dhe te drejtojë stafin e perfshirë në project;
 • Plotëson në vazhdimësi dokumentacionin tekniko-ligjor gjatë fazave të ndërtimit deri në përfundim të projektit;
 • Mban përgjegjësi për zbatimin e punimeve në përputhje me projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike;
 • Zbaton grafikun e punimeve në përputhje me afatet e përcaktuara në kontratat e zbatimit të punimeve;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;
 • Detyrat dhe përgjegjësitë e lartë shënuara janë indikative.
 

Kategoria Inxhinieri
Skadon 09/12/23 (3 ditë)
Orari Full Time
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet