1

Asistente Administrative, Zyrtare Financiare

Ruaj
Zyra e Perkthimeve Prestige
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

KONKURS PËR ASISTENTE ADMINISTRATIVE DHE ZYRTARE FINANCIARE

PERKTHIME PRESTIGE SHPALL KONKURS

 • Asistente administrative në zyrën e kompanisë Perkthime Prestige në Prishtine, Rr. Garibaldi, perballe Hotel Grand (1 asistente adminstrative- femer)
 • Zyrtare financiare në zyrën e kompanisë Perkthime Prestige në Prishtine, Rr. Garibaldi, perballe Hotel Grand (1 zyrtare financiare – femer )

Janë të ftuar të aplikojnë të gjithë personat që plotësojnë kriteret e mëposhtme/

 • Kualifikimi, përvoja dhe shkathtësitë e kërkuara:
 1. Të ketë eksperiencë pune;
 2. Të ketë mbaruar studimet bachelor;
 3. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 4. Të zotërojë shumë mirë programet bazë të kompjuterit;
 5. Shkathtësi komunikimi, në mënyrë verbale dhe në të shkruar, me qëllim që të jetë i aftë të komunikojë;
 6. Aftësi në përmbushjen e detyrave, punëve me ngarkesë dhe përcaktimin e prioriteteve;
 7. Përparësi kanë të interesuarat që kane pervoje ne fushen e menaxhimit, financave dhe administrates;
 • Detyrat dhe përgjegjësitë e asistentes administrative:
 1. Pritjen e palëve, pranimin e përkthimeve, dorëzimin e përkthimeve tek palët;
    Menaxhimin e zyrës;
  3.  Plotësimin e formularëve online të të dhënave të përkthimeve;
  4.  Dorëzimin e raportit ditor;
  5.  Kryerjen e pagesave të klientëve lidhur me shërbimet e pagesave të IFJB Ria Capital, bashkepunetoreve te jashtem;

1.Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtares financiare jane; menaxhimi i sistemit te leshimit te faturave, kontrollimi i te hyrave bankare dhe regjistrimi i tyre ne sistemin digjital, shperndarjen e faturave, pagimin e shpenzimeve te zyres, shperndarjen e pagesave;

Vendi i punës; Në zyrën e Prestige në qendër të qytetit ne Prishtine. Zyra e stafit administrativ ne Prishtine perbehet vetem nga stafi i gjinise femerore, andaj ky konkurs vlen vetem per gjinine femrore per aplikim.

Kandidatet duhet të dërgojnë CV dhe referencat eventuale të tyre në email adresën e drejtorit te kompanise, ne; asdren.bytyqi91@gmail.com

Konkursi mbetet i hapur nga data 03 Nentor 2023 gjerë më 30 Nentor 2023.  

Për intervistë do të ftohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Kategoria Administratë
Skadon 30/11/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet