Komuna e Prizrenit

Vende të lira të punës (54)

	 	 

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT NË PRIZREN

Nr. 1998/19

Datë: 02.07.2019

Në bazë të nenit 35 të ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 04/L-032, nenit 5 të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, neni 8 i Ligjit të Punës nr. 03/L-212, Udhëzimi Adiminstrativ nr. 10/2018 (MAShT) - normativi mbi kuadrin profesonal të arsimit të përgjithshëm, Udhëzimi Administrativ nr. 05/2015 (MAShT) - normativi për arsimin profesional dhe Udhëzimi Administrativ nr. 07/2017 (MPMS) - rregullimi i procedurave në sektorin publik, Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren, shpallë:

K O N K U R S

Për vende të lira pune

Mësimdhënës për mësim klasor:

 

Një mësimdhënës

në ShFMU “Heronjët e Lumës”,  Vërmicë.

Një mësimdhënës

në ShFMU “Pjetër Budi”,  paralelja në Dedaj.

Një mësimdhënës

në ShFMU “Bajram Curri”, Romajë.

Një mësimdhënës

në ShFMU “Hasim Maliqaj”,

Poslisht dy vende të lira.

Një mësimdhënës

në ShFMU “Naim Frashëri”,

paralelja Kobaj.

Një mësimdhënës

në ShFMU “Mustafa  Bakiu”,

Prizren.

Një mësimdhënës

në ShFMU “Haziz Tola”,  Prizren.

Një mësimdhënës

në ShFMU “Fatmir  Berisha”,

Prizren.

Një mësimdhënës

në ShFMU “Besim Nrecaj”, Lutogllavë.

Një mësimdhënës

në ShFMU “Fadil Hisari”,  Prizren.

Një mësimdhënës

në ShFMU “Hysni Temaj” Kushnin.

Një mësimdhënës

në ShFMU “Hysni Temaj”,  paralelja Travë,

Një mësimdhënës

në ShFMU “Zef Lush Marku”, paralelja në Caparc, punëtori fillon punën nga

21.11.2019.

 

 

Një mësimdhënës

në ShFMU “Dëshmorët  e Kabashit”, Korishë, punëtori fillon punën nga

13.11.2019.

 

 

Mësimdhënës për mësim klasor me kohë të caktuar:

Një mësimdhënës

në ShFMU “Fadil Hisari”,  Prizren.

(Zëvëndësuese

për pushim të lehonisë).

 

Dy mësimdhënës

në ShFMU “Dëshmorët  e Zhurit”,

Zhur. (Zëvëndësuese  për pushim të lehonisë).

Një mësimdhënës

në ShFMU “Mati Logoreci”,

Prizren. (Zëvëndësuese

për pushim të lehonisë).

Një mësimdhënës

në ShFMU “Xhevat berisha”,

Prizren. (Zëvëndësuese

për pushim të lehonisë).

Një mësimdhënës

në ShFMU “Zenun

Çoçaj”, Tupec. (Zëvëndësuese

për pushim të lehonisë

deri

më 31.11.2019).

 

 

 

 

 

 

 

Një mësimdhënës

në ShFMU “Zenun

Çoçaj”, Gjonaj, (Zëvëndësuese

për pushim të lehonisë

deri

më 31.12.2019).

 

 

 

 

 

 

 

Një mësimdhënës

në ShFMU “Luigj

Gurakuqi”

në Nashec me kohë të caktuar deri më 31.06.2020.

Edukatorë:

Një edukator në ShFMU “Naim Frashëri”. Vlashnje  – Kobaj.

Një edukator në ShFMU “Zenun Çoçaj”, Gjonaj.

Një edukator në ShFMU “Vëllezërit  Frashëri”,  Planejë – Gorozhup.

Një edukator në ShFMU “Atmaxha”,  Atmaxhë

Një edukator në ShFMU “Hasim Maliqaj”,  Poslishtë.

Një edukator në ShFMU “Dëshmorët  e Vërrinit”,  Billushë.

Një edukator në ShFMU “Lekë Dukagjini”,  Prizren dhe në paralelen në Petrovë.

Edukator me kohë të caktuar:

Një edukator në ShFMU “Nefit Jusufi”,Skorobisht.  (Zëvëndësuese  për pushim të lehonisë).

Gjuhë shqipe:

 

 

Një mësimdhënës

në ShFMU “Motrat Qiriazi”,

Prizren.

Një mësimdhënës

në ShFMU “Motrat Qiriazi”,

Prizren,  16 orë mësimore.

Gjuhë gjermane:

 

 

-Një mësimdhënës

në ShMLM “Luciano  Motroni”,  Prizren,16 orë.

-Një mësimdhënës

në ShFMU “Mati Logoreci”,

Prizren 12 orë + ShFMU “Nazim Kokollari”,

Prizren, 5 orë + ShFMU “Mustafa  Bakiu”, Prizren 3 orë.

-Një mësimdhënës

në ShFMU “Fatmir  Berisha”

në Prizren 9 orë + ShFMU “Haziz Tola”, Prizren,

9 orë.

 

 

-Një mësimdhënës

në ShFMU “Bajram Curri”, Romajë 8 orë + ShFMU “Pjetër Mazrreku”,

Mazrek, 6 orë + ShFMU “Krusha e Vogël”,  Krushë e Vogël 3 orë.

-Një mësimdhënës

në ShFMU “Ekrem Rexha”,  Lubizhdë,  8 orë + ShFMU “Abdyl Frashëri”,

Prizren, 7 orë.

 

 

TIK:

 

 

Një mësimdhënës

në ShFMU “Mit’hat  Frashëri”,  Krajk 16 orë.

Një mësimdhënës

në ShFMU “Motrat Qiriazi”,

Prizren.

Një mësimdhënës

në ShFMU “Mustafa  Bakiu”,  Prizren 13 orë + ShFMU “Heronjët e Lumës”,

Vërmicë, 7 orë.

 

 

Matematikë:

 

 

Një mësimdhënës

në ShFMU “Xhevat Berisha”,

Prizren 10 orë. (Zëvëndësuese  për pushim të

lehonisë).

 

 

Edukatë muzikore:

Një mësimdhënës  në ShFMU “Ibrahim Fehmiu”,  Prizren.

Një mësimdhënës  në ShFMU “Haziz Tola”,  Prizren.

Një mësimdhënës  në ShMLM “Lorenc Antoni”,  Prizren,  lënda harmonikë.

Një mësimdhënës  në ShMLM “Lorenc Antoni”,  Prizren,  lënda piano.

Art figurativ:

Një mësimdhënës  në ShFMU “Dëshmorët  e Zhurit”,  Zhur 16 orë.

Lëndë mjekësore:

Një mësimdhënës  në ShMLM “Luciano  Motroni”,Prizren.

Instruktor për praktik profesionale:

Një mësimdhënës  në ShMLM “Luciano  Motroni”,  Prizren.

Psikologji:

Një mësimdhënës në ShMLM “Luciano Motroni”,Prizren 10 orë + 4 orë gjimnazi “Remzi Ademaj”, Zhur dhe 4 orë në gjimnazin “Remzi Ademaj”, Velezhë.

Biologji:

 

 

Një mësimdhënës

në ShFMU “Bajram Curri”,Romajë  10 orë + ShFMU “Naim Frashëri” paralelja

Kobajë, 8 orë.

 

 

Një mësimdhënës

në ShFMU “22 Dëshmorët”,  Randobravë 12 orë deri më 31.12.219.

Edukatë fizike:

 

 

Një mësimdhënës

në ShFMU “Ibrahim Fehmiu”,  Prizren,

me kohë të caktuar.

Një mësimdhënës

në ShFMU “Zef Lush Marku”, Velezhë,

16 orë me kohë të caktuar.

Kimi-Fizikë:

 

 

Një mësimdhënës

në ShFMU “Luigj  Gurakuqi”,  Nashec.

 

Kushtet:

 • Për të gjitha vendet e punës kërkohet kualifikimi përkatës profesional, sipas Udhëzimit Administrativ nr. 10/2018 - normativi mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm,
 • Udhëzimit Administrativ nr. 05/2015 - normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, - Kopjen e vërtetuar të diplomës.
 • Nostifikimin  e diplomës,  nëse kandidati ka kryer arsimin  jashtë Kosovës.
 • Dëshmi mbi përvojën e punës.
 • Trajnime
 • Certifikatë e lindjes.
 • Kopje e letërnjoftimit.
 • Certifikatë shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor, me të cilën dëshmohet, gjendja e tij/saj shëndetësore, kandidati e sjell pasi të pranohet në punë.
 • Vërtetim nga Policia e Kosovës se kandidati nuk ka qenë i dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët.
 • Aplikacionet merren në DKA dhe dorëzohen të plotësuara së bashku me dokumentacionin e kërkuar në DKA.
 • Konkursi mbetet i hapur 15 ditë deri më datë 17.07.2019.
 • Dokumentacioni i kompletuar për konkurim nuk i’u kthehet kandidatëve.

Drejtoria e Arsimit  në Prizren

Drejtori / Gani Gërmizaj

TAGS: Komuna e Prizrenit, PrizrenKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1663
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prizren
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC