1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

OBAVEŠTENJE O PONUDI

PRIŠTINA ,18.09.2023

Naslov: „Snabdevanje opremom za preradu u opštinama: Priština, Uroševac, Gračanica i Junik“

Ugovorni autoritet: KOSOVO - WOMEN 4 WOMEN (K-W4W)

Naziv projekta: IWKA - Including Women into Kosovo’s Agribusiness

Donator: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

Broj projekta: 6006

  1. PREDMET UGOVORA

Snabdevanje: "Snabdevanje opremom za preradu "

Mesto snbdevanja: Priština, Uroševac, Gračanica i Junik

USLOVI ZA PRIVREDNOG OPERATORA KOJI ŽELI DA DOBIJE TENDER

Uslovi ponude:

Vremenski okvir  Ponudu je potrebno dostaviti do 09.10.2023 u 15:00 časova

Mesto : Kancelarija Kosova - Women 4 Women, Arberia III, Kosturi br. 69, 10000 Priština, Kosovo

Rok važenja tendera: 90 dana od isteka roka

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA:

Ekonomski najpovoljniji operater, sa najnižom cenom

  1. ZAHTEV ZA TENDERSKI DOSIJE

Tenderski dosije se može zatražiti u pisanoj formi putem e- maila : iwka@k-w4w.org najkasnije do 02.10.2023.godine u 15:00 časova

informacije: Za više informacija, obratite se direktno u kancelariju K-W4W, tel: +388(0) 45266267 ili e-mail : ivka @k-w4w.org

Procedura konkursa: Eksterna

Datum objave: 18.09.2023.godine

Datum isteka: 09.10.2023. godine

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet