1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

“ARTMOTION” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpall:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira të punës:

Pozita:                 Specialist/e i/e Prokurimit.

Vendi i punës:    Prishtinë.

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

 • Përpilimi i kërkesave dhe specifikacioneve të nevojshme në bashkëpunim me departamentet e kompanisë dhe nevojat e tyre për blerjen e produkteve dhe shërbimeve të nevojshme.
 • Identifikimi dhe krahasimi i furnizuesve potencialë për të siguruar ofertat më të favorshme.
 • Sigurimi që të gjitha kërkesat dhe ofertat të bëhen në një mënyrë të hapur dhe transparente.
 • Bisedimi dhe negocimi me furnizuesit për të siguruar kushtet dhe çmimet më të mira për kompaninë.
 • Monitorimi i cilësisë së produkteve ose shërbimeve të blera për të siguruar që ato janë në përputhje me standardet dhe specifikacionet e kërkuara.
 • Bashkëpunimi me departamentet e tjera për të siguruar që prokurimi është në përputhje me nevojat e tyre.
 • Kontrolli i kostove të prokurimit dhe përpilimi i raporteve të nevojshme financiare.
 • Nënshkruan të gjitha faturat në lidhje me blerjet dhe furnizimet e kompanisë dhe sigurohet që produktet e blera janë sipas specifikave të kërkuara.
 • Ruajtja e dokumentacionit të lidhur me prokurimin në mënyrë të rregullt dhe të përgjegjshme.
 • Përpilimi i raporteve të rregullta për menaxhimin dhe udhëheqjen e kompanisë rreth performancës së prokurimit
 • Mban kontakte të mira në suaza të punës me të gjithë furnizuesit dhe sigurohet që janë përmbushur të gjitha qëllimet e kompanisë.
 • Zgjidhja e çdo problemi ose çështjeje që mund të lindë gjatë procesit të prokurimit.

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Diploma universitare në fushën e menaxhimit, ekonomisë, ose fushë të ngjashme.
 • Përvojë pune të paktën 3 vjeçare në fushën e prokurimit ose menaxhimit të furnizimeve.
 • Njohuri të mirë të ligjeve dhe rregullave të prokurimit publik dhe praktikave të mira në këtë fushë.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe negociatash.
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të detyrave dhe kohës.
 • Aftësi të mira të përpilimit të raporteve dhe dokumentacionit.
 • Aftësi të përdorimit të programeve kompjuterike të zakonshme, përfshirë edhe Microsoft Office.
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës Angleze.

Aplikimi bëhet përmes butonit 'Apliko Këtu' ose email-it (postës elektronike), në: hr@artmotion.net 

Kandidatët të cilët aplikojnë në formë elektronike (e-mail), në subjekt duhet të specifikojnë Pozitën.

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 28.09.2023, Ora 16:00h.

Kategoria Administratë
Skadon 28/09/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet