1
PREMIUM
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

General Manager

Detyrat

 • Maksimizon te gjitha mundesite qe ofron biznesi ne sektorin automotiv per te arritur rezultate sa me te larta ekonomike.
 • Pergjegjes per te realizuar te gjithe "Business Condition" qe ka kompania Mektrin Motors me Marken ne menyre qe te arrihet maksimumi i mundshem i perfitimeve ekonomike.
 • Manaxhon, trajnon dhe motivon Staff-in ne varesi ne menyre efektive dhe sigurohet qe te kete nje nivel shume te larte sherbimi tek klientet.
 • Detyre themelore eshte ngritja dhe promovimi i imazhit te Kompanise dhe Markes.
 • Te jete ekspert i tregut duke marre njohuri te te gjithe treguesve kryesore dhe te dhenave qe lidhen me sektorin e automobilave, konkurencen dhe ekonomine.
 • Koordinon dhe manaxhon aktivitetin ne showroom per te dhene nivelin me te larte te sherbimit dhe permbushjen e te gjithe standardeve te markes.
 • Pergjegjes per kujdesin e te gjitha mjeteve te shitjes te jene ne gjendje te plote pune duke perfshire Terminalet Kompjuterike, CRM, konfigurimet e duhura te postes elektronike, webpage, broshurat e produkteve dhe cdo material tjeter te lidhur me aktivitetin.
 • Siguron nje ambjent te showroom ne gjendje perfekte, staff-i ne varesi te respektoje orarin e punes dhe zbatimin e kodit te veshjes ne fuqi.
 • Siguron qe i gjithe staff-i eshte plotesisht i trajnuar sipas kerkesave te Markes dhe ka kryer te gjithe trajnimet online te detyrueshme.
 • Siguron perputhshmeri maksimale me standardet e brand-it qe perfaqeson dhe gjithashtu siguron se i gjithe stafi ne varesi eshte ne dijeni dhe zbaton standardet me perpikmeri maksimale.
 • Ndihmon drejtuesit e kompanise dhe te Burimeve Njerzore ne procesin e Bonuseve, pagave, largimin dhe marrjen e Staff-it te ri.
 • Analizon si eshte pozicionuar Marka ne tregun vendas dhe kristalizon "target-group" te klienteve qe do synohen nga kjo Marke.
 • Mat dhe raporton performacen e te gjithe fushatave te marketingut dhe arritjen e qellimeve te tyre (ROi dhe KPi).
 • Pershtat ecurine e kompanise rreth drejtimit, zgjedhjeve dhe strategjive te pergjithshme te Markes.
 • Monitoron dorezimin e produktit dhe reagimet e klienteve mbas shitjes.
 • Monitoron tendencat e tregut, kerkimin e tregut dhe aktivitetin e konkurenteve ne menyre qe te identifikohen mundesi dhe pika kyce zhvillimi.
 • Monitoron dhe kujdeset per Databaze te te dhenave per klientet potenciale, Test Drive dhe Klientet ekzistues te Markes (manuale dhe ne sistem NAV).
 • Perfaqeson nivelin me te larte qe mban mardhenie korrekte dhe profesionale me perfaqesues te Markes dhe organizma te tjere te lidhur me te.

Kualifikimet

 • Diplome Universitare ne Inxhinieri ose Ekonomi/Manaxhim/Marketing.
 • Njohuri shume te mira te automjeteve dhe sektorit automotiv ne teresi.
 • Eksperience ne sektorin automotiv ne pozicion te ngjashem.
 • Te zoteroje shume mire gjuhen Angleze.
 • Te kete aftesi organizative dhe ne manaxhimin e Staff-it.
 • Aftesi shume te mira ne shitje dhe arritjen e objektivave.
 • Njohuri te mira ne fushen e marketingut.
 • Aftesi te mira komunikimi dhe punes ne grup.
 • Pozitiv, entuziast dhe sipermarres.
 • I matur, i besueshem dhe profesional ne mardhenien e punes.
 • Njohuri shume te mira te programeve baze kompjuterike: Paketa Office, Outlook, Windows etj.
 • Te zoteroje Leje Drejtimi te klasit B.

Mekanik

Ne menyre te permbledhur dhe kryesisht, pa u kufizuar vetem ne to, me poshte jane te pershkruara detyrat dhe roli I pozicionit te “Mekanik / Teknik L2 ”.

 • Pershkrim I Pergjithshem

Mekanik/Teknik eshte pozicioni i punes ne Sektorin e Servisit qe kujdeset per te gjitha proceset operative te servisit. Raporton tek Kontrollori I Cilesise dhe Menaxheri Servisit.

Pergjegjesite dhe Detyrat

 • Pergjegjes per diagnostikimin, lokalizimin, analizimin dhe zgjidhjen e problemeve te automjeteve.
 • Fikson makinen ne uren ngritese dhe vendos paisjet mbrojtese te makines.
 • Pergjegjes per kontrollin fizik te automjeteve. Evidentimi I riparimeve te domosdoshme, dhe raportimi tek Menaxheri I Servisit.
 • Plotesimi I Urdhrit te Riparimit, printimi I dokumentit te Diagnostikimit dhe kryerja e te gjitha fushatave online te parashikuara nga prodhuesi per cdo makine.
 • Bashkepunon me Magazinierin/Menaxherin e magazines per pjeset qe I duhet dhe ka pergjegjesi te plote per cdo pjese qe meret nga magazina.
 • Sigurohet qe vendos te gjitha mjetet/paisjet mbrojtese te nevojshme, perpara fillimit te punes.
 • Zhvillimi dhe perfundimi punes brenda kohes se percaktuar nga prodhuesi.
 • Ploteson Online Service History (OSH) dhe printimi I historikut te makines.
 • Dorezimi I makines pas perfundimit tek Kontrollori I Cilesise.
 • Pastrimi I vendit dhe veglave te punes.
 • Miremban dhe eshte pergjegjes per veglat e punes qe ka ne dispozicion.
 • Zbaton proceset dhe proceduarat ne funksion te Standardeve te Markes dhe te kompanise, qe I takojne departamentit/sektorit te Magazines.
 • Merr pjese dhe perfundon ne kohe te gjitha trajnimet online (e-Learnings) dhe jashte vendit qe jane te detyrueshme per pozicionin e punes.
 • Detyra te tjera qe delegohen nga eproret dhe drejtuesit e kompanise.

Detyrat

 • Te jete njohes shum i mire i sistemeve mekanike te makinave
 • Te jete i afte ti japi zgjidhje problemeve minimalisht te zakonshme mekanike
 • Te kete njohuri te sistemeve elektronike te makinave
 • Te jete njohes i programeve diagnostikuese
 • Perparsi do te kene ato kandidate qe kane eksperience ne kete profil.

Kualifikimet

 • Minimalisht duhet te kete mbaruar studimet ne shkollen e mesme profesionale per automobila.
 • Te kete eksperience pune ne kete fushe.
 • Te jete njohes i mire i sistemeve te makines (Sistemi drejtimit, frenimit, amortizimit e tj).
 • Te kete aftesi te mira komunikuese.
 • Te jete njohes i mire i nje gjuhes Angleze.
 • Te jete i gatshem per trajnime jashte vendit.
 • Te kete deshire per te punuar dhe mesuar ne pune, si dhe te jete ne gjendje te perballoje volumin e punes.
 • Te zoteroje patenten e klasit B.

Për të aplikuar në këto pozicione pune, dërgo CV-në në email: hr@mektrin.al

Kategoria Menaxhment
Skadon 20/10/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet