1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Konkurs

Shoqata Down Syndrome Kosova - Qendra e Shërbimeve në Ferizaj - në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm, shpall konkurs për vend të lirë pune në pozitën e mëposhtme:

Përshkrim i organizatës

Shoqata Down Syndrome Kosova është organizatë jo qeveritare, e themeluar në vitin 2007 nga prindërit e personave me sindromën Down. Misioni i Shoqatës Down Syndrome Kosova është: Promovimi, respektimi dhe mbrojtja e të drejtave të personave me sindromën Down në Kosovë, dhe familjarëve të tyre.

Kualifikimet / Përvoja e punës

 • Diplomë të studimeve themelore në fushën e Psikologjisë, Ergoterapisë;
 • Master (të jetë në përfundim të studimeve master) / përbën përparësi;
 • Të ketë njohuri mbi sindromën Down dhe specifikat e zhvillimit tek fëmijët me sindromë Down;
 • Të ketë përvojë pune me fëmijë, e dëshiruar me fëmijët me aftësi të kufizuar, fokus fëmijët me sindromë Down;
 • Të ketë aftësi të mira në punën grupore;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi;
 • Njohuri të gjuhës angelze;

Detyrat dhe Përgjegjësitë

Bashkëpunon si një anëtar i ekipit ndërdisiplinor për  vlerësimin, përcaktimin e objektivave dhe ofrimin e shërbimeve, duke përfshirë bashkë-trajtime, mbledhje të ekipit, zhvillim profesional  dhe mbështetje profesionale të fëmijës me sindromë Down dhe familjes së tij

 • Të vlerësoj performancën e zhvillimit tek fëmijët me sindromë Down të cilët marrin shërbimin e terapisë së zhvillimit dhe okupacionale në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm;
 • Ofron shërbimin për terapi zhvillimi dhe okupacionale për fëmijët me sindromë Down, si dhe këshillon dhe mbështet familjet e tyre për këtë shërbim, të cilët janë të kyçur në Programin e Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm me qëllim që praktika terapeutike të jetë pjesë e jetës së përditshme të fëmijës
 • Ofron dhe aplikon njohuritë për pozitën e caktuar;
 • Kryen të gjitha punët në bazë të planit të aktiviteteve në kuadër të Programit të Intervenimit dhe Edukimit të Hershëm;
 • Të ndihmojë ekipin duke ofruar mbështetje të përgjithshme për realizimin e aktiviteteve të Shoqatës Down Syndrome Kosova;

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë:

 • CV të përditësuar 
 • Letër motivimi 
 • Subjekti: Aplikim –Terapist Zhvillimi- Qendra DSK Ferizaj - në e-mail adresën: fellenza.burrniku@downsyndromekosova.com

Afati i aplikimit:  19/09/2023-30/09/2023

Të përzgjedhurit do të kontaktohen nëpërmjet e-mail dhe do t’i nënshtrohen fazës së I-rë të rekrutimit për të vazhduar më tutje.

Faza e I-rë: testim me shkrim
Faza e II-të: Intervistë pune

Kategoria Shëndetësi, Medicinë
Skadon 30/09/23 (3 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Ferizaj
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet