1

Thirrje për OSHC-të Lokale dhe Aktivistët Social

Ruaj
Kosovo Local Government Institute
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Thirrje për OSHC-të Lokale dhe aktivistët social

“Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale, në kuadër të projektin ‘Shoqëria Civile Promotor i Kontributit Publik’, ka hapur thirrjen për OShC-të lokale dhe aktivistët social, për tu angazhuar në cilësinë e koordinatorit të grupeve tematike (barazia, grupet e cenueshme dhe komunitetet), në bashkë-krijimin e politikave lokale. Ky projekt është pjesë e programit rajonal SMART Ballkans, intervenimet nacionale, financuar nga Ministria e Jashtme e Norvegjisë”

Projekti zbatohet në tetë (8) komuna (Ferizaj, Gjakovë, Podujevë, Vushtrri, Viti, Klinë, Lipjan dhe Dragash) dhe ka për synim konsolidimin e OSHC-ve në nivelin lokal, për të shërbyer si ndër-lehtësues në mes iniciativave të komuniteteve lokale dhe komunave, rritjen e kontributit profesional, nxitjen e iniciativave rajonale si dhe promovimin e proceseve integruese evropiane.

OSHC-të lokale dhe aktivistët social, nga këto komuna, mund të aplikojnë për tu përfshirë në cilësinë e koordinatorit për një (1) nga tri (3) grupet tematike (barazia, grupet e cenueshme dhe komunitetet).

OSHC-të dhe aktivistët social, do të përfshihen direkt në tri dimensione:

  • Ngritjen e kapaciteteve dhe praktikave nëpërmjet trajnimeve modulare dhe vizitave studimore;
  • Ndërtimin e grupeve tematike; si dhe
  • Procesin e bashkë-krijimit të politikave lokale;

Për tu bërë pjesë e programit, njëherësh koordinator i grupit tematik, për OSHC-të apo aktivistët social në komunat e targetuara kërkohet:

  1. Regjistrimi në platformë;
  2. Plotësimi i aplikacionit;

Thirrja është e hapur nga: data, muaji, viti deri me data, muaji, viti; ora.

Inkurajohen OSHC-të lokale dhe aktivistët social, që dëshirojnë të rrisin njohuritë dhe përvojat në fushës së politikave lokale dhe strategjive për grupet tematike që të aplikojnë.

Aplikimi bëhet në platformën www.klgi-platform.compas regjistrimit ju ofrohet qasja juaj në formën e aplikimit dhe mundësia për të bashkangjitur letër motivimin.

Për informata shtesë ju lutemi të na kontaktoni në: tel: +383 (0) 38 522 000; +383 (0) 46 139 508; e-

mail: info@klgi-ks.com: ueb:www.klgi-ks.com

Ky projekt zbatohet me mbështetjen e projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor” i zbatuar nga Centar za Promociju Civilnog Društva (CPCD) në partneritet me Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Center for Research and Policy Making (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA).

Kategoria
Skadon 18/10/23 (21 ditë)
Orari
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet