1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi punësimi 

Pozita: Zyrtar/e i/e burimeve njerëzore

Pozita: Zyrtar/e për prokurim dhe kontabilitet

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Fillimit i angazhimit: 1 Tetor 2023

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni këtu:

Zyrtar/e i/e burimeve njerëzore

Zyrtar/e për prokurim dhe kontabilitet

Me rastin e aplikimit në pozitat e lartcekura duhet të dorëzoni dokumentet e mëposhtme në email adresën

vendepune@kec-ks.org deri më 22 shtator 2023.

– Curriculum Vitae (CV)
– Letër motivuese
 – Së paku dy referenca nga punëdhënës të mëparshëm.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 Shënim: Ju lutem siguroheni që gjatë aplikimit tuaj, në titull të emailit të shënoni pozitën për të cilën aplikoni.

Aplikacionet të cilat nuk i përmbahen kritereve të lartshënuara, nuk do të shqyrtohen.

Për më shumë informata rreth organizatës vizitoni www.kec-ks.org


MUNDËSI PUNËSIMI

Pozita: Koordinator/e për digjitalizim, projekti HEI’25

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Fillimit i angazhimit: 1 Tetor 2023

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni këtu

Koordinator/e për digjitalizim, projekti HEI’25  

Me rastin e aplikimit në pozitat e lartcekura duhet të dorëzoni dokumentet e mëposhtme në email adresën

vendepune@kec-ks.org deri më 22 shtator 2023.

– Curriculum Vitae (CV)
– Letër motivuese
– Së paku dy referenca nga punëdhënës të mëparshëm.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shënim: Ju lutem siguroheni që gjatë aplikimit tuaj, në titull të emailit të shënoni pozitën për të cilën aplikoni.

Aplikacionet të cilat nuk i përmbahen kritereve të lartshënuara, nuk do të shqyrtohen.

Për më shumë informata rreth organizatës vizitoni www.kec-ks.org

 

Kategoria Punë të Përgjithshme
Skadon 22/09/23 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet