1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Korabi Puratos është kompania më e madhe në vend  që merret me shitjen e lëndës së parë për pasticeri, gelateri dhe për prodhimet e furrave të bukës.

Për shkak te rritjes së pergjithshme si kompani jo vetëm në shitje por edhe në prodhim, ofrojmë vende të lira pune si:

 • Drejtor i Shitjes
 • Menaxher i Shitjes
 • Menaxher i Prodhimit
 • Teknolog ushqimor
 • Demonstrues /Pasticer/Bukëpjekës

Drejtor i Shitjes

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Merr masat e nevojshme për të realizuar objektivat e kompanisë duke marrë efiçencën maksimale nga cdo punonjes të ekipit të tij;
 • Përgjigjet për vendosjen e objekivave të shitjes për çdo rajon shitje, të ndarë me muaj bazuar në analizat e tregut, rajoneve, kanaleve e klientëve;
 • Mban në monitorim të vazhdueshëm tregun dhe ndërton sistemin më të përshtatshëm për të arritur objektivat e caktuara;
 • Të zhvillojë strategjinë e shitjes për kompaninë;
 • Bën caktimin e buxheteve, parametrave, specifikimet e performancës dhe vlerësimet e shitjeve;
 • Rritja e shitjeve të produkteve dhe zgjerimi i tregut;
 • Gjetja e klienteve të rinj potencial, dhe lidhja e kontratave të bashkëpunimit;
 • Mirëmbajtja e marëdhënjeve të mira me klientët aktual;
 • Kalkulimi i targeteve të arritura dhe aplikimi i bonuseve për forcën shitëse;
 • Raportimet rutinore tek bordi mbi rezulatet e shitjeve;
 • Detyra të tjera siç mund t'i caktohen nga mbikëqyrësi.

Kualifi­kimet:   

 • Diplomë universitare në drejtimet Ekonomike, Menaxheriale;
 • Përvojë pune 5 vite në pozicione të ngjashme;
 • Njohje shumë të mirë të gjuhës angleze;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe prezantimi;
 • Aftesi të menaxhimit dhe lidershipit,

Menaxher i shitjes

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Menaxhimi dhe përmirësimi i shitjeve në rajonin e Kosovës;
 • Motivimi i ekipit të shitjeve;
 • Prezanton dhe shet produktet dhe shërbimet e kompanisë tek klientët potencial;
 • Zgjeron tregun nëpërmjet kërkimit dhe negocimit me klientë të rinj;
 • Organizimi i aktiviteteve të marketingut dhe promocioneve;
 • Menaxhimi dhe trajnimi i ekipit të shitjeve;
 • Arritja e targetit të shitjeve;
 • Monitorimi dhe matja e aktivitetit të shitjeve;
 • Përgaditja e raporteve të shitjes, stokut dhe raporteve tjera sipas kërkesës së menaxhmentit;
 • Bën hulumtimin dhe monitorimin e konkurrencës në treg si dhe sygjeron kompaninë për hapat e mëtejmë;
 • Kryen vizita te Top Klientët në bazë të planit javor/mujor të vizitave.

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare
 • Eksperienca e punës minimun 3 vite shitje.
 • Aftësi shumë të mira komunikuese, bashkëpunuese dhe raportuese.
 • Aftësi të shkelqyera bindese, aftësi për të dalluar mundesitë dhe për t’i ndjekur ato.
 • Perparsi Gjuha angleze
 • Të posedoj leje drejtimi automjeti (klasi B).                                             

Menaxher/e i/e prodhimit

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Menaxhimi i tërë procesit të furnizimit, prodhimit;
 • Planifikimi afatshkurtër dhe afatgjatë i procesit të prodhimit;
 • Alokimi i resurseve dhe materialeve të nevojshmë për kryerjen e punëve;
 • Koordinimi i ekipeve i cili siguron cilësi të lartë dhe arritje të afateve kohore;
 • Sigurimi i kualiteit të lartë gjatë procesit të prodhimit;
 • Raportimi i vazhdueshëm tek menaxhmenti i lartë;
 • Zhvillon standardet ushqimore, rregulloret e sigurise dhe ato saniitare , si dhe bën menaxhimin e të gjitha proceseve te prodhimit.
 • Përgjegjësi të tjera sipas nevojave dhe kërkesave.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Së paku 2 vite përvojë pune të drejtëpërdrejtë në procese të prodhimit në fabrikë;
 • Preferohet të ketë te përfunduar nivelin Bachelor në drejtime ekonomike apo të posedojë certifikime relevante;
 • Aftësi të mira në lidership dhe komunikim;
 • Aftësi të mira organizative dhe menaxheriale;
 • Njohuri te pakos së Microsoft Office.

Teknolog Ushqimor

Detyrat dhe pergjegjsite:

 • Implementon planin e parashikuar te prodhimit;
 • Planifikon dhe menaxhon të gjithë procesin e porosisë së lëndëve të para;
 • Përgjegjës për vendosjen dhe kontrollin e standarteve të cilësisë së produkteve;
 • Përgjegjës për linjën e prodhimit në të gjitha hapat për të siguruar cilësinë e produkteve dhe zbatimin rigoroz të recepturave dhe standarteve të cilësisë dhe sigurisë;
 • Kontrollon nëse linja e prodhimit i përmbahet standarteve dhe procedurave dhe është në përputhje me kërkesat ligjore ne fuqi;
 • Pergjegjës për kryerjen e analizave dhe kontrolleve të nevojshme për të plotësuar cdo standard dhe procedurë të kërkuara nga strukturat e brendshme të kompanisë si dhe autoritetet shtetërore;
 • Ndihmon në zhvillimin, vendosjen dhe monitorimin e të gjithë parametrave kyç të përpunimit dhe testimit për tu siguruar që materialet/produktet plotësojnë kërkesat dhe standartet;
 • Bën inspektimin e vazhdueshem të proceseve të prodhimit si dhe kualitetin e produkteve;
 • Siguron qe procesi i prodhimit deri tek produktet finale realizohet dhe mirëmbahet sipas standardeve;

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare në ‘’Teknologji ushqimore”
 • Preferohet të kete eksperiencë pune;
 • Të ketë njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze;
 • Të karakterizohet nga integriteti dhe korrektësia në punë.

Demonstrues / Pastiçer/Bukëpjekës

Kualifikimet / Detyrat dhe pergjegjsite:

 • Të këtë përfunduar arsimin e mesëm në shkollën Hoteleri Turizëm;
 • 3 vite punë experiencë në profesion;
 • Te jetë kreativ dhe frymëzues në artin e pastiçerisë;
 • Të ketë kulturë bashkëpunimi;
 • Të jetë fleksibël në oraret e punës.

Përparësitë:

 • Të ketë diplomë universitare ose çertifikata trajnimesh në fushën e pastiçerisë.
 • Të jetë njohës i mirë i anglishtes;
 • Preferohen personat me përvojë në dhënie të trajnimeve;

Te interesuarit le  të dergojnë  CV me të dhënat tyre ne emailin info@korabi-ks.com ndërsa për informata të tjera mund të kontaktojnë permes numrit të telefonit   049468444.

Kategoria Menaxhment
Skadon 06/10/23 (5 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet