1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Rrjeti i Grave të Kosovës shpall të hapur pozitën: Përkthyes/e (Shqip/serbisht/anglisht)

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) shpallë pozitë të hapur për përkthyes/e. Kjo pozitë është me orar të plotë.

Kandidatët/et e suksesshëm/e duhet të plotësojnë këto kushte:

 • Të kenë të përfunduara së paku 3 vite në fakultetin e gjuhës dhe letërsisë, apo në ndonjë drejtim të ngjashëm;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në të folur dhe në të shkruar në gjuhën shqipe, serbe dhe anglisht;
 • E preferueshme; minimum një vjet përvojë të ngjashme;
 • I kushton rëndësi detajeve;
 • Ka interesim në temat lidhur me barazinë gjinore;
 • Të jetë fleksibil/e;
 • I/e hapur të pranoj sfida të reja;
 • I/e gatshëm/me të punoj nën presionin e kohës;
 • Bashkëpunim dhe komunikim të mirë me njerëzit dhe qasje ekipore.

Detyrat dhe përgjegjësitë që do të përfshijnë por jo domosdoshmërisht të kufizohen në:

 • Përkthimi i të gjitha teksteve të RrGK-së nga shqipja në serbisht dhe anasjelltas; nga shqipja në anglisht dhe anasjelltas; nga sërbishtja në anglisht dhe anasjelltas;
 • Përkthimi simultant në takime të RrGK-së sipas nevojës.

Për të aplikuar në këtë pozitë, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe një letër motivuese në kosovawomensnetwork@gmail.com deri27 shtator, ora 17:00, me titull:RrGK:

Përkthyes/e”.

Aplikacionet e dërguara me vonesë nuk do të pranohen. Thirrjet telefonike nuk rekomandohen, dhe thirrjet tek stafi i RrGK-së do të rezultojnë në uljen e pikëve për kandidatët/et potencial/e.

Vetëm kandidatët/et e listës së ngushtë do të kontaktohen!

Misioni i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK) është që të përkrahë, të mbrojë dhe të promovojë të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në të gjithë Kosovën, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike, fetare, etnike, mosha, niveli i arsimit, orientimi seksual dhe aftësia. RrGK e realizon këtë mision përmes shkëmbimit të përvojës dhe informatave, partneriteteve dhe rrjetëzimit, hulumtimeve, avokimit dhe shërbimeve.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet