1
PREMIUM

Këshilltarë për klientë biznesi për NVM (m/f)

Ruaj
Banka për Biznes
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Këshilltarë për klientë biznesi për NVM (m/f)

Kompetencat

 • Diplomë universitare (preferohet Bachelor në Ekonomi, Menaxhment apo të ngjashme);
 • Tri (3) vite përvojë pune, përvoja në sektorin bankar përbënë avantazh;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të shitjes dhe prezantimit;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit;
 • Nivel mesatar i Gjuhës Angleze.

Përshkrimi i vendit të punës:

 • Është përgjegjës për P&L e fushës të cilën e menaxhon;
 • Realizon targetet e përcaktuar në baza mujore, tremujore dhe vjetore;
 • Përgatitë raporte për pjesën e fushës që është përgjegjës;
 • Identifikon klientët potencial për kreditë e bizneseve (NVM) përmes promovimit të ofertës kreditore;
 • Atakon klientë te ri duke shfrytëzuar informata të ndryshme nga klientët ekzistues apo gjen forma tjera;
 • Monitoron trendet dhe zhvillimet e tregut;
 • Mbledh, analizon dhe verifikon informatat që lidhen me kredi kërkuesin;
 • Përpilon dhe analizon pasqyrat financiare dhe vlerëson riskun e kredisë;
 • Menaxhon/monitoron në mënyrë cilësore kualitetin e portfolios për klientët e biznesit të NVM;
 • Menaxhon/monitoron me sukses ciklin e ri të pagesave mujore të kredive të aprovuara;
 • Përpilon dosjet kreditore në përputhje me procedurat dhe dokumentet tjera zyrtare;
 • Organizon të gjitha dokumentet sipas politikave, procedurave dhe dokumenteve tjera zyrtare;
 • Respektimi i përgjegjësive dhe obligimeve për të parandaluar pastrimin e parave;
 • Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së Mbikëqyrësit Direkt.

Procedura e aplikimit:

Plotësoni formën për aplikim online. Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Afati i aplikimit është deri me datë: 22 shtator 2023.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet