1

Ftesë për Trajnim nga Fusha e Sigurisë dhe Shëndetit në punë

Ruaj
Instituti për Politika të Punësimit dhe Sociale
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

TRAJNIM NGA FUSHA E SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË
organizuar nga 
Instituti për Politika të Punësimit dhe Sociale

Përmbajtja e trajnimit:

 • Kombinon teorinë dhe praktikën në menaxhimin e sigurisë dhe shëndetit në punë.
 • Përmban informacion mbi legjislacionin e sigurisë dhe shëndetit në punë në Kosovë.
 • Trajnimi zhvillohet nga dy trajnerë të specializuar në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë.
 • Trajnim me temat kryesore: kuptimi i aksidenteve, roli i kuadrit ligjor, detyrimet dhe këshillimi, natyra e aksidenteve, politika e shëndetit dhe sigurisë, stresi në punë, etj.
 • Mësimet përmbajnë informacion mbi ligjin për siguri dhe shëndet në punë, rolin e Këshillit Nacional për Siguri dhe Shëndet në Punë, dhe detyrimet për punëdhënësit.
 • Përfshin masat parandaluese, bashkëpunimin e punëdhënësve, përdorimin e pajisjeve të punës dhe mjeteve mbrojtëse.

Detajet e Trajnimit:

 • Trajnimi zgjat dy ditë.
 • Vendodhja: Prishtinë.
 • Pjesëmarrësit marrin çertifikatë pjesëmarrjeje në trajnim.

Kontakti për Informacion Shtesë:

 • Numri i telefonit: 044 281 171.
 • Email: instituti.ipps@gmail.com

Ky trajnim ofron njohuri thelbësore dhe praktika për menaxhimin e sigurisë dhe shëndetit në punë, duke i përgatitur pjesëmarrësit për të kuptuar dhe zbatuar ligjin dhe masat parandaluese në vendin e punës në Kosovë.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet