1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Photographer & Videographer

Përshkrimi i shkurtër i detyrave dhe përgjegjësive:

 • Të ketë njohuri të bëjë fotografi dhe video komerciale
 • Të ketë përvojë pune.
 • Të ketë njohuri për editimin e fotografive dhe videove.
 • Të jetë i/e gatshëm të punoj në teren dhe në studio dhe të përshtatet me ekip.
 • Të jetë në gjendje të siguroj fotografi dhe video profesionale në aktivitet protokollare dhe atyre në teren, të bëjë montazh video dhe të siguroj material të mjaftueshëm dhe të nevojshëm.
 • Propozon procesin e marrjes së fotografive e dhe videove që nga fillimi deri në përfundim të ngjarjeve, punëve, eventeve dhe çdo aktivitet tjetër që i caktohet.
 • Raporton për punët e kryera tek Menaxheri/ja
 • Të jetë fleksibil/e dhe i/e gatshëm/e për punë ekipore edhe për aktivitete jashtë orarit zyrtar të punës;
 • Mban evidencë për të gjitha punët të cilat realizohen dhe i dorëzon për arkivim:
 • Të rishikoj fotografitë dhe videot me të mira dhe të propozoj për publikim si dhe aftësi në përdorim të pajisjeve të ndryshme fotografike me softuer përkatës.

Kualifikimi profesional dhe aftësitë:

 • Të këtë aftësi në programet për editim të fotove dhe videove
 • Të këtë së paku një (1) vjet përvojë pune profesionale;
 • Të këtë njohuri për pajisjet aparatet fotografike (kamerat dhe lentet);
 • Aftësi të mira komunikuese dhe organizative;
 • Certifikime tjera gjatë karrierës profesionale;
 • Të këtë njohuri rreth punës dhe mirëmbajtjes së rrjeteve sociale.

Konkursi është i hapur deri më datën 30/09/2023

Aplikoni duke dërguar e-mail në info@socialeyez-ks.com me titull “Aplikim për Fotograf & Videograf”
Ju lutem të bashkangjisni CV-në dhe Portofilion tuaj!

Vetëm grupi i përzgjedhur do të kontaktohen në fazën e intervistimit !

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet